main-logo
Nieuws
Subsidie

Nieuws

Alle nieuws uit het primair onderwijs

Subsidie brugfunctionarissen op scholen

bridge 3024773 1280 940 370

Op Prinsjesdag werd bekend gemaakt dat het demissionaire kabinet in 2024 € 51,8 miljoen beschikbaar stelt voor brugfunctionarissen op school. De subsidie kan tot 16 februari 2024 aangevraagd worden.

Een brugfunctionaris zet zich vanuit school in om de verbinding tussen school, thuis, zorg en ondersteuning te versterken, onafhankelijk van het onderwijsteam. Ook zorgt diegene voor verbinding met organisaties in de wijk die gezinnen kunnen ondersteunen, zoals wijkteam en jeugdzorg.

Driejarige subsidie

Het betreft een driejarige subsidie, welke zo’n vijftien procent van de scholen kan ondersteunen. Op deze manier kunnen scholen brugfunctionarissen een tijdelijk dienstverband aanbieden. Het subsidiebedrag is één bedrag per school, onafhankelijk van het aantal leerlingen per school. Indien het aantal inschrijvingen het budget overschrijdt, wordt er een selectie toegepast voor de scholen die dit het hardst nodig hebben. De minister gebruikt daarbij voor het primair onderwijs de CBS-indicator.

Goede samenwerking tussen onderwijs en thuis

Een brugfunctionaris is in dienst van de school, maar heeft een onafhankelijke positie. Zo kan deze functionaris bijvoorbeeld een fiets regelen voor een kind of een laptop. Ook kunnen ze de betrokkenheid van ouders bij school vergroten door hun laagdrempeligheid. Door een vertrouwensband op te bouwen met de ouders kunnen ze een rol spelen bij ‘schurende’ gesprekken tussen ouders en school. Door deze brede inzet hoopt het ministerie op een goede samenwerking tussen onderwijs en thuis.

Meer informatie

Via DUS-I is er meer informatie beschikbaar over deze subsidie + de aanvraaglink.

Naar DUS-I en aanvraaglink

Deel deze pagina