main-logo
Nieuws
Staat van het Onderwijs 2020

Nieuws

Alle nieuwsitems voor primair onderwijs

Samenwerken rondom nieuwkomersonderwijs

Ieder jaar publiceert de Inspectie van Onderwijs ‘de Staat van het Onderwijs’. De Inspectie van Onderwijs rapporteert hierin over het functioneren van het onderwijsstelsel in het afgelopen jaar. Binnen dit document rapporteert de inspectie ook over de staat van het nieuwkomersonderwijs. De inspectie baseert deze rapportage op gegevens vanuit schoolbezoeken en data vanuit de vragenlijst die uit is gegaan naar 68 nieuwkomersvoorzieningen. Hieronder een samenvatting en daarna een link naar het volledige document (zie pag.74-75 voor de staat van het nieuwkomersonderwijs).

Nieuwkomersvoorzieningen onder druk
De inspectie geeft aan dat nieuwkomersvoorzieningen onder druk staan. Dit komt door fluctuaties in leerlingenaantallen en de daarmee gepaard gaande veranderingen in teams. De meeste scholen geven aan dat ze het afgelopen schooljaar te maken hadden met groei of krimp. De inspectie benoemt ook dat door het lerarentekort er geen flexibele schil is, hierdoor is het moeilijker voor nieuwkomerslokaties om in te springen op groei.

Lage uitstroom maar daarna opstroom
Nieuwkomers gaan na de basisschool veel vaker naar het praktijkonderwijs of VMBO-B dan andere kinderen. Na een aantal jaren stromen er meer leerlingen omhoog dan dat er afzakken. De inspectie geeft aan dat dit zou kunnen omdat hun taalvaardigheid toeneemt.

Een maatschappelijke opdracht
De inspectie geeft aan dat het onderwijs aan nieuwkomers een maatschappelijke opdracht is die te groot is voor een individuele school. De inspectie roept dan ook op tot samenwerking. Een samenwerking waarin een robuuste infrastructuur wordt neergezet die op- en afgeschaald kan worden, en waarin een goed aanbod neergezet wordt voor de diverse groepen nieuwkomers.

Staat van het Onderwijs 2020

Anderen bekeken ook

Inspectie

Opzet scholen

Deel deze pagina