main-logo
Nieuws
Inspectie

Nieuws

Alle nieuwsitems voor primair onderwijs

Staat van het Onderwijs 2021

Jaarlijks publiceert de Inspectie van het Onderwijs ‘de Staat van het Onderwijs’. In deze publicatie blikken ze terug op schooljaar 2019-20 en geven ze hun bevindingen weer. Nieuwkomers vallen onder een apart inspectiekader en er wordt dus ook in een apart hoofdstuk de bevindingen over het nieuwkomersonderwijs weergegeven. Input hiervoor zijn de jaarlijkse vragenlijsten en de schoolbezoeken.

Toename aantal nieuwkomers
De inspectie geeft weer dat 5% van de leerlingen in het regulier primair onderwijs nieuwkomers zijn. 60% van de schoolleiders geeft aan dat er nieuwkomers op de school zitten. In aantallen spraken we in 2015 over een kleine 40.000 nieuwkomers, op dit moment bijna 70.000 nieuwkomers.

Gemiddeld zitten er 7 nieuwkomers, op de scholen waar er nieuwkomers zitten. Op deze scholen wordt er in 80% een extra (taal)aanbod gerealiseerd. In 35% wordt dit gedaan door een NT2-specialist.

Fluctuatie leerlingen
Fluctuatie van leerlingen is een gegeven in het nieuwkomersonderwijs. In de publicatie geeft de inspectie de gemiddelde schommelingen weer.  De data zijn gebaseerd op de 4 telmomenten. Hierbij is er uitgegaan van de absolute aantallen, niet komst/vertrek unieke leerlingen. Tussen 1 mei en de eerste schooldag is er gemiddeld een krimp van 16 leerlingen (rondom zomervakantie). Van de eerste schooldag tot 1 november een groei van 12 leerlingen en deze groei zet zich dan door tot de volgende telmomenten.

Ruim 40% van de 80 nieuwkomersvoorzieningen (cat 1+2) geven aan dat ze veranderingen hebben in de lerarenpopulatie. Dit kan zijn door vertrek, zwangerschap, verlof en/of lerarentekort. Feit blijft dat behoud van expertise en kwaliteit in dit type onderwijs een groot aandachtspunt blijft.

Monitor sociale veiligheid op 99% van de scholen
Op bijna alle, van de ondervraagde scholen, is een monitor voor sociale veiligheid. In het schooljaar 2019-20 heeft 25% de sociale veiligheid van leerlingen, mede door corona crisis, niet afgenomen. Op de scholen waar de monitor wel is afgenomen gaf een kleine groep leerlingen aan zich niet veilig te voelen. Met al deze leerlingen is een gesprek geweest en spant de school zich in om de leerlingen veilig te laten voelen. De leerlingen geven aan zich veelal niet veilig te voelen in open situaties: bijv. op het plein, gang, gymzaal en/of op weg naar school.

Verder lezen?
Hieronder de link naar de ‘Staat van het Onderwijs 2021’. Op pagina 85-86 staat het hoofdstuk over nieuwkomers.

Staat van het Onderwijs 2021

Deel deze pagina