main-logo
Nieuws
Informatie

Nieuws

Alle nieuwsitems voor primair onderwijs

Samenwerken rondom kwetsbare leerlingen

Er doen berichten de ronde dat scholen op AZC’s toch open mogen omdat de kinderen behoren tot de kwetsbare groep. Dit zou binnen de richtlijnen van het RIVM zijn.

Het lijkt ons goed om de brief van minister Slob, d.d. 20 maart jl. nog eens nader te belichten op dit specifieke punt:
Brief minister Slob

Voor de kinderen in kwetsbare posities:
Een tweede groep zijn de leerlingen die extra begeleiding nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ouders de Nederlandse taal niet goed beheersen of niet de goede begeleiding kunnen bieden. Leraren weten heel goed welke kinderen dat zijn. Kinderen brengen immers normaal gesproken veel tijd op school door. Nu zij niet naar school of de kinderopvang gaan, is het extra van belang dat scholen, kinderopvangorganisaties en gemeenten samen deze kinderen in beeld hebben en kunnen bereiken. Voor sommige scholen en kinderopvangorganisaties zal het een enkele leerling betreffen, voor anderen zal het gaan om een groter deel van hun leerlingen. Maatwerk op lokaal niveau is nodig om de ontwikkeling van kinderen in een kwetsbare positie te waarborgen. We zien dit op veel plekken inmiddels gelukkig al tot stand komen. 

Om ervoor te zorgen dat we geen kind vergeten, heb ik met gemeenten en sectorraden afgesproken dat de gemeenten het initiatief nemen om te identificeren voor welke kinderen extra maatregelen getroffen moeten worden. Zij werken daarbij nauw samen met scholen, de scholen hebben immers goed in beeld welke kinderen extra zorg nodig hebben. Het is vervolgens ook aan de scholen om het initiatief te nemen om tot een oplossing op maat te komen, zo nodig in samenwerking met gemeente, scholen in de buurt, samenwerkingsverbanden en andere partijen. Ik vraag aan gemeenten en scholen om hierbij rekening te houden met de privacyregelgeving wat betreft gegevensuitwisseling over kinderen in kwetsbare posities.

Al met al betekent dit dat de gemeente samen met het COA (en andere ketenpartijen) moeten kijken wat zij kunnen betekenen voor deze groep. Er moet sprake zijn van onveilige thuissituaties en het betreft maatwerk. Contact met Jeugdzorg en/of GGD is cruciaal.

Leren van elkaar

Leren op afstand met nieuwkomers

TeamUp thuis

TeamUp heeft activiteiten bedacht die leerlingen (of jij samen met leerlingen) thuis kan doen. Ze hebben voorbeeldfilmpjes gemaakt.

TeamUp Thuis

Beeldbellen met tolken

Op dit moment werken we allemaal thuis om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Toch zijn er gesprekken die door moeten gaan waarbij een tolk nodig is. Hieronder een stappenplan hoe je dit kan doen.

Stappenplan tolk

Digi-doener

Veel visuele opdrachten bij digi-doener. Ondanks ‘digi’ is er meestal geen computer nodig. Door de visuele uitleg ook goed voor nieuwkomers! Na het inschrijven voor de nieuwsbrief ontvang je gratis toegang.

Naar Digi-doener

Deel deze pagina