main-logo
Nieuws
Uit de praktijk

Nieuws

Kinderen die net in Nederland zijn, presteren beter als op school structureel aandacht wordt besteed aan hun sociaal-emotioneel welzijn. Dit blijkt uit een extern evaluatierapport van TeamUp op School, een programma van War Child, Save the Children en UNICEF Nederland. Met sport- en spelactiviteiten bevordert TeamUp de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. De organisaties vinden het belangrijk dat er meer aandacht komt voor sociaal-emotioneel leren binnen het nieuwkomersonderwijs.

Na een moeilijke en angstige tijd in hun land van herkomst, krijgen kinderen in Nederland te maken met nieuwe stressfactoren zoals de asielprocedure, een nieuwe cultuur en een klas vol leeftijdsgenoten die ze niet kunnen verstaan. Veel kinderen hebben traumatische gebeurtenissen meegemaakt. Tijdens de TeamUp-activiteiten leren kinderen van zes tot twaalf jaar hoe ze met hun gevoel moeten omgaan.

Gedrag

“Vaak kunnen we in het gedrag van kinderen terugzien welke bagage ze achter zich aanslepen”, legt leerkracht Cora Cijvat uit. Cora werkt op een taalschool in Tilburg. “Soms zijn ze heel boos, gestrest of ze kunnen hun emoties niet uiten.” Het is belangrijk dat daar aandacht aan wordt besteed. “Ruimte in je hoofd is nodig om te kunnen leren en ontwikkelen.”

Taal is ondergeschikt

Daarom doet Cora elke week TeamUp-activiteiten met de kinderen in haar klas. “Taal is hierbij ondergeschikt; emoties tonen, plezier maken en bewegen staan voorop.” Volgens Cora voelen kinderen zich tijdens de activiteiten veilig en kunnen ze echt zichzelf zijn. “Je ziet kinderen tot rust komen, opbloeien en er ontstaat een groepsgevoel.”

'Ruimte in je hoofd', door TeamUp

Cora Cijvat is een leerkracht op de taalschool in Tilburg. Zij doet elke week TeamUp-activiteiten met de kinderen in haar klas. “Taal is hierbij ondergeschikt; emoties tonen, plezier maken en bewegen staan voor op.” Volgens Cora voelen kinderen zich tijdens de activiteiten veilig en kunnen ze echt zichzelf zijn. “Je ziet kinderen tot rust komen, opbloeien en er ontstaat een groepsgevoel.”

Hoe werkt dat dan?

Een veelvoorkomende activiteit bij TeamUp is ‘spiegelen’, waarbij een tweetal elkaars bewegingen nauwkeurig moet volgen. Zo leren kinderen te luisteren zonder te praten, zichzelf aan te passen aan de ander en om de beurt leider te zijn. En bij ‘trefbal’ leren ze samenwerken in een team en op een gezonde manier omgaan met frustratie. Allemaal vaardigheden die kinderen in het dagelijks leven goed kunnen gebruiken.

Evaluatieonderzoek

Onlangs heeft TeamUp op School een evaluatieonderzoek uitgevoerd. Uit interviews met 50 deelnemende kinderen is gebleken dat de TeamUp onder andere helpt bij het aangaan van sociale verbindingen, het krijgen van meer energie en als uitlaatklep voor stress. Daarnaast wordt de rolwisseling van leerkracht naar iemand die meedoet met de activiteiten door de kinderen erg gewaardeerd.

Volgens de onderzoekers leidt het structureel aandacht besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen tot hogere schoolresultaten en een betere mentale gezondheid. Lees de samenvatting van het evaluatierapport van TeamUp op School of bekijk de infographic voor de belangrijkste resultaten.

Downloads

Infographic n.a.v. evaluatierapport
Samenvatting evaluatierapport

Wat is TeamUp?

Het programma TeamUp biedt sport-, spel- en bewegingsactiviteiten. Leerkrachten worden getraind en begeleiden de wekelijkse TeamUp sessies zelf. TeamUp sessies zijn hoofdzakelijk non-verbaal. Spelenderwijs leren kinderen om te gaan met emoties zoals angst en boosheid. Leerkrachten zien dat de klas rustiger wordt en dat kinderen makkelijker samen spelen in de TeamUp-sessies en daarbuiten, bijvoorbeeld op het schoolplein.

Leerkrachten gaven aan onvoldoende kennis te hebben over de achtergrond van gevluchte kinderen. Daarnaast waren er weinig concrete handvaten beschikbaar om te gebruiken in de nieuwkomersklas. Uit deze vraag is TeamUp op School ontstaan. TeamUp op School is een programma van de coalitie War Child, UNICEF en Save the Children. De ontwikkeling en uitvoering van het programma gebeurt in samenwerking met de CED groep.

TeamUp op jouw school? Mail naar teamup@savethechildren.nl.

Meer over TeamUp

Deel deze pagina