main-logo
Nieuws
Informatie

Nieuws

Alle nieuwsitems voor primair onderwijs

Weer opstarten.. maar hoe?

Het nieuwkomersonderwijs (PO), AZC-scholen mag weer opstarten.

Aanvulling 23 april 11.30 uur: Ook leerlingen in nieuwkomersvoorzieningen in het primair onderwijs mogen van 11 mei weer naar school. Zolang het onderwijs hier plaats vindt in relatief kleine groepen van ongeveer 15 leerlingen is het voor deze groep leerlingen mogelijk om vanaf 11 mei weer volledig naar school te gaan.

Vele scholen, besturen zijn druk bezig om protocollen en schema’s te maken. Wie komt wanneer naar school? Welke inhoud? Maar vooral.. waar moeten we rekening mee houden? Het besluit van de overheid geeft richting, maar ook ruimte aan scholen om een eigen invulling op maat te maken.

Veiligheid voor teamleden, ouders en leerlingen

Veiligheid staat voorop. De overheid geeft al aan dat ouders de school niet in mogen. Er zijn teamleden die in de kwetsbare groep vallen. Denk aan teamleden die hart- en vaatziekten hebben of een verzwakt immuunsysteem. Teamleden die in de kwetsbare groep vallen, of die momenteel milde klachten hebben, komen fysiek niet naar school.

Er is een protocol ontwikkeld voor de opstart van scholen. In dit protocol is er aandacht voor de vele aspecten waarop we nu moeten acteren.
Protocol opstarten regulier (update 30 mei)
Protocol SBO/SO (update 30 mei)

Hygiëne maatregelen

De hygiëne maatregelen vanuit de RIVM blijven staan.

  • Regelmatig handen wassen met zeep en afdrogen met papieren handdoeken. Denk hier ook aan bij binnenkomst, na buitenspelen.
  • Niezen in elleboog
  • Geen handen schudden
  • Tussen volwassenen 1,5 meter afstand houden, bij leerlingen waar kan
  • Neusverkouden, hoesten of andere milde klachten, kom niet
  • Iemand in het gezin koorts? Iedereen blijft thuis

Aangevuld, door GGD, voor scholen met:

  • Reinig hotspots extra (deurklinken, lichtknoppen, tablets etc..)
  • Zorg voor voldoende ventilatie
  • Reinig speelgoed

Het is raadzaam om deze hygiëne adviezen met ouders te delen. Op de site van Pharos zijn deze beschikbaar met duidelijke afbeeldingen en in diverse talen.
Informatie corona maatregelen

Communicatie met ouders

Er zijn nieuwe maatregelen. De nieuwe maatregelen werden bekend gemaakt in de persconferentie van 21 april. Het Tolk en Vertaalcentrum (TVCN) heeft deze vertaald.
Persconferentie in diverse talen

Oproep: delen van voorbeelden

We kunnen veel van elkaar leren. Graag delen wij goede voorbeelden, deel jij ze met ons? Blijf je wel/niet online lesgeven? Blijven de chromebooks/laptops thuis of gaan ze weer naar school? Wat doe je tijdens de momenten op school? Focus woordenschat? SEO? Of taal en rekenen? Er zijn scholen die nu een opzet maken tot en met de hemelvaart. Een opzet voor 8 lesdagen. Wat doen jullie? We horen het graag!
Mail voorbeeld

 

Hoe herstelt het onderwijs zich na de coronacrisis?

Steven Pont, oud onderwijzer, ontwikkelingspsycholoog en gezinstherapeut geeft ons tips hoe we de draad weer op kunnen pakken. Welk spoor moeten we volgen en wat is de uitdaging?

Bekijk de video

Downloads

Informatie Rijksoverheid
Weer naar school (PO-Raad)
Persconferentie in meerdere talen
Definitie risicogroepen (onder kopje: verhoogd kans op ernstig beloop)
Begrijpelijke informatie over het corona-virus
Filmpjes van Time4you (gemaakt voor leerlingen in AZC) in deze corona tijd
Leren van elkaar

Weer naar school

Deel deze pagina