main-logo
Nieuws
Bekostiging

Nieuws

Alle nieuwsitems voor primair onderwijs

Oproep: deelnemers gezocht

Er lopen momenteel twee specifieke onderzoeken voor nieuwkomers waarin nog deelnemers worden gezocht. Het ene onderzoek is vanuit het Kohnstamm Instituut die graag data verzamelen om de schoolloopbaan van leerlingen in kaart te brengen. Als schoolloopbanen van nieuwkomers goed in kaart worden gebracht dan krijgen we allemaal meer zicht op wat wel/niet werkt. Het andere onderzoek betreft therapie voor vluchtelingkinderen. Centrum ’45 wil graag inzicht welke traumagerichte interventies, bij kinderen tussen 8-18 jaar, effectief zijn.

Onderzoek: schoolloopbaan nieuwkomer, wat werkt?

Het onderzoek richt zich op de ontwikkeling van de Nederlandse taalvaardigheid, rekenvaardigheid en sociaal-emotionele ontwikkeling van nieuwkomers in het primair en voortgezet onderwijs die hun schoolloopbaan in Nederland startten in groep vijf of later.
Voor een van de deelstudies zoeken we tien basisscholen met veel leerlingen die in het verleden nieuwkomersonderwijs hebben gevolgd. Van leerlingen uit groepen 7 en 8 op deze scholen worden zover mogelijk teruggaand in de tijd gegevens uit leerlingvolgsystemen voor taal, rekenen en welbevinden verzameld. Verschillen in scores tussen voormalig nieuwkomers en ‘reguliere’ leerlingen worden zo vastgesteld en of deze in de loop van de tijd veranderen. Daarnaast wordt onderzocht welke kenmerken van leerlingen, aspecten op klas- en schoolniveau en van de pedagogisch-didactische aanpak de verschillen in groei voorspellen en welke het welbevinden van leerlingen ondersteunen.
Met dit onderzoek beogen we een beter beeld te krijgen van ‘wat werkt’ in onderwijs voor nieuwkomers en zo handvatten te krijgen om het onderwijs te kunnen verbeteren. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut met subsidie van het NRO, het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.

Onderzoek: Effectieve traumagerichte interventies

Trudy Mooren geeft aan ‘Met de uitkomsten van het project willen we handvatten bieden om traumagerichte interventie aan vluchtelingen en hun ouders het beste aan te bieden. Zodat vluchtelingkinderen een goede kans hebben om zich te ontwikkelen’. Trudy Mooren is de projectleider van dit onderzoek.
Mocht je als school interesse hebben in dit project dan kan je je aanmelden. ARQ Centrum ’45 komt voor een intake gesprek langs. Het is belangrijk dat je vluchtelingkinderen bij je op school hebt in de leeftijd van 8 jaar of ouder. Het gaat om leerlingen waar je je nu zorgen om maakt, leerlingen waar je voor op zoek bent naar een goede traumagerichte interventie.

Aanmelden?

Mocht je meer willen weten of belangstelling hebben voor deelname, dan horen we graag van je. Wij hopen van harte op je deelname! Hieronder de contactgegevens van zowel het Kohnstamminstituut als ARQ Centrum ’45.

Contactgegevens

Kohnstamm instituut

Onderzoeker bij het Kohnstamm instituut:
Régina Petit
rpetit@kohnstamm.uva.nl
020 – 5251332

ARQ Centrum’45

Contact bij ARQ Centrum ’45
Trudy Mooren
projectleider
kiem@centrum45.nl
020-6274974

Deel deze pagina