main-logo
Nieuws
Lesmateriaal

Nieuws

Alle nieuwsitems voor primair onderwijs

Ontwikkeling grammatica-aanbod bij Wereld vol Woorden

Werk je met Wereld vol Woorden thematisch? Zoek je naar manieren om NT2-grammatica in de thema’s te integreren? Een aantal nieuwkomersscholen in Noord-Holland werkt gezamenlijk aan thematisch grammatica-aanbod bij de thema’s van Wereld vol Woorden. De methodiek van Zien is Snappen vormt het uitgangspunt, aangevuld met andere bronnen. Dit project is financieel mogelijk gemaakt door het ‘Fonds Nieuwkomersleerkrachten‘.

Thematisch aanbod
In ieder thema staat een beperkt aantal grammaticale onderwerpen centraal. Deze onderwerpen passen inhoudelijk goed bij het thema. Zo leent het thema Feest zich prachtig voor praten over tijd: over hoeveel nachtjes, op welke dag, om hoe laat vieren we het Sinterklaasfeest? Het thema Stad biedt een goede context om te praten over plaats en richting. En bij Nyd dit måltid praat je over de trappen van vergelijking: welk eten vind jij lekker, lekkerder, het lekkerst?’

Differentiatie
Ieder grammaticaal onderwerp komt in minimaal drie thema’s terug. Samenstellingen komen bijvoorbeeld terug in thema Van steen tot huis (kamers in het huis), Wat een weer (soorten jassen) en Boekeloeren (soorten boeken). Net als in de lessen van Wereld vol Woorden differentieer je in drie niveaus: fundamenten (*), basis (**) en uitbreiding (***). Zo kan een leerling, ongeacht wanneer hij instroomt, profiteren van het aanbod dat op dat moment bij hem past: eerst de fundamenten, dan de basis, en wellicht later de uitbreiding.

Leerstofoverzicht
Het grammatica-aanbod krijgt de vorm van een leerstofoverzicht. Dit overzicht bevat:

  • Een overzicht van welke onderwerpen in welke thema’s aan bod komen;
  • Doelen op verschillende niveaus (fundamenten, basis en uitbreiding);
  • Suggesties voor concrete activiteiten bij de thema’s;
  • Suggesties voor routines om bij elk thema in te zetten.

Na de zomervakantie presenteren we het leerstofoverzicht in een webinar (datum volgt). Daarna kan iedereen er in de praktijk mee aan de slag. Zo nodig kunnen we het aanbod op basis van jullie feedback weer verder aanscherpen.

Meehelpen?
Bij sommige routines en activiteiten zijn materialen nodig, zoals postertjes en fotokaartjes. Bij het maken van deze materialen is hulp zeer welkom! Vind je het leuk om mee te werken aan lesmateriaal bij het leerstofoverzicht, of feedback te geven op materialen van anderen? Meld je aan via het formulier.

Helpen bij grammaticale NT2-leerlijn

Anderen bekeken ook

Lesmateriaal

Wereld vol Woorden

Onderzoek

Ouderbetrokkenheid

Deel deze pagina