main-logo
Nieuws
Online of niet

Nieuws

Alle nieuwsitems voor primair onderwijs

Online onderwijs of toch open blijven?

Het kabinet heeft aangegeven dat basisscholen moet sluiten maar dat je voor kwetsbare leerlingen open mag blijven. Wat betekent dit voor het nieuwkomersonderwijs?

Kwetsbare leerlingen
In diverse protocollen staat dat je fysiek onderwijs mag organiseren voor ‘kwetsbare leerlingen’. Dit kunnen nieuwkomers zijn.

Je bepaalt met je team, met het bestuur en de gemeente of de nieuwkomers onder de kwetsbare doelgroep behoren. Indien je school is verbonden aan een COA-lokatie dan is COA ook een van de gesprekpartners.

Mag je dan volledig open?
Ja, maar veiligheid staat voorop.

Bij de vorige lockdown hebben veel nieuwkomerslokaties laten zien hoe vindingrijk ze zijn in het bereiken van leerlingen. Sommige teamleden gaven zelfs aan dat dit voor extra inzichten heeft gezorgd en een versterking van contact met ouders.
Het is heel belangrijk om gezamenlijk als team in gesprek te gaan en gezamenlijk de voor- en nadelen te bespreken.

Vervoer van en naar school
Veel nieuwkomersscholen zijn regionaal georganiseerd, en moeten reizen om naar school te komen. Kan dit veilig?
Ga in overleg met de gemeente hierover en breng samen de risico’s in kaart.

Waarom kiezen scholen ervoor om open te blijven?
Als LOWAN hebben we een aantal scholen gebeld die hebben besloten om open te blijven. Tijdens dit belrondje hoorde we de volgende argumenten:

  • Er zijn COA-lokaties waarop geen goede wifi is in de appartementen. Dit betekent dat online onderwijs niet mogelijk is.
    Sommige AZC-scholen kiezen om deze reden om open te blijven.
  • Tijdens de vorige lockdown hebben we veel leerlingen niet kunnen bereiken. Daarom kiezen we er nu voor om open te blijven.
  • In maart, tijdens de vorige lockdown, hebben we ervaren dat online onderwijs heel lastig is. Geen wifi verbinding thuis of ouders/leerlingen die niet goed weten hoe ze met een device moeten omgaan.
  • Mondelinge taallessen zijn lastig online te organiseren. Toen we hoorden dat je wel onderwijs mocht organiseren voor nieuwkomers hebben we dat meteen gedaan.
  • Online onderwijs zorgt voor veel stress bij leerkrachten en leerlingen (en.. ouders, schoolleiding etc..). Deze leerlingen zijn gebaat bij rust en regelmaat.

Protocol en informatie vanuit OCW
Informatie document vanuit OCW
Vraag en antwoord vanuit OCW
Protocol basisonderwijs

Anderen bekeken ook:

let op: beveiligd met wachtwoord

Terugkijkpagina webinars

Welke keuzes maken we?

Online onderwijs

Deel deze pagina