main-logo
Nieuws
Onderzoekskader

Nieuws

Aanpassingen onderzoekskader

Het onderzoekskader 2021 van de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) beschrijft hoe het toezicht op de voor- en vroegschoolse educatie en het primair onderwijs is ingericht. Het onderzoekskader omvat het waarderingskader en de werkwijze en inzicht helpt scholen om de onderwijskwaliteit in kaart te brengen.

Het onderzoekskader 2021 wordt jaarlijks geactualiseerd. De nieuwste versie is van toepassing per 1 augustus 2023 en vervangt de versie van 2022. Graag delen we met jullie de grootste veranderingen in het kader.

 • OP0 Basisvaardigheden (nieuw!)
 • OP2 Zicht op kwaliteit en ontwikkeling (anders verwoord)
 • OP3 Pedagogisch en didactisch handelen (anders verwoord)
 • VS1 In voetnoot bij Veiligheid & Schoolklimaat (toevoeging over veiligheidsmonitor)

Onderzoekskader 2021, versie augustus 2023

 

 • OP0 Basisvaardigheden (nieuw!)
  Deze  indicator is nieuw toegevoegd om de zichtbaarheid op de basisvaardigheden te vergroten. De school heeft voor het onderwijs in de basisvaardigheden Nederlandse taal, rekenen-wiskunde en burgerschap een doelgericht en samenhangend curriculum dat past bij de leerlingpopulatie van de school. Op onze site delen we tips over deze vakgebieden, onlangs hebben we ook een pagina gemaakt over burgerschapsonderwijs.
 • OP2 Zicht op kwaliteit en ontwikkeling
  De tekst is aangepast ten opzichte van de vorige versie. De kern van de indicator blijft hetzelfde maar expliciet staat er ‘hebben van hoge verwachtingen’ en ‘referentieniveaus voor taal en rekenen als uitgangspunt’. Bij het opstellen van het ontwikkelingsperspectief wordt nu een termijn genoemd van ‘binnen 6 weken’, dit geldt voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
 • OP3 Pedagogisch en didactisch handelen
  Ook binnen deze indicator is de tekst aangepast.
  Tekst per 1 aug. ’22: ‘De school volgt de ontwikkeling van de leerlingen en biedt waar nodig passend begeleiding en extra ondersteuning‘. Is nu geworden:
  Tekst per 1 aug. ’23: ‘Het (ortho-) pedagogisch-didactisch handelen van de leraren is afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen en draagt eraan bij dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen‘.
  Onder het kopje ‘basiskwaliteit‘ wordt nadruk gelegd op het duidelijk werken met lesdoelen, monitoren of leerlingen dit behalen, eventueel aanpassen waar nodig en het geven van gerichte feedback die leerlingen stimuleert om na te denken over hun eigen ontwikkeling.
 • VS1 Veiligheid
  In de voetnoot op pagina 102 wordt expliciet genoemd dat nieuwkomersvoorzieningen een veiligheidsmonitor niet jaarlijks hoeven aan te leveren bij de inspectie. Wel moeten ze tenminste jaarlijks het welbevinden/veiligheid meten en dit laten zien indien de inspectie op bezoek komt. Op onze pagina welbevinden delen we een voorbeeld van een veiligheidsmonitor.

Onderzoekskader 2021, versie augustus 2023

Deel deze pagina