main-logo
Nieuws
Informatie

Nieuws

Alle nieuwsitems voor primair onderwijs

Ondersteuning voor nieuwkomers?

Nieuwkomers zijn vaak kwetsbaar als het gaat om het leren van NT2, de thuissituatie, devices en wifi en het ontbreken van ondersteuning. De kamerbrief van minister Slob beschrijft een doelgroep waar alle nieuwkomers-leerlingen in passen. Maar betekent dit ook dat alle deze leerlingen naar school moeten komen? Voor nieuwkomersleerkrachten is het alle hens aan dek. Het leren van Nederlands moet doorgaan, ook al gaat het nu minder snel en goed, er zijn wel mogelijkheden en iedereen haalt alles uit de kast! Maar wat kunnen zij waarmaken?

Ook de nieuwkomers-leerlingen zitten thuis door de maatregelen van het kabinet voor de aanpak van het coronavirus. De taalontwikkeling van deze leerlingen loopt ernstige vertraging op. Nieuwkomersonderwijs draait om relatie en interactie en juist dat is op afstand nauwelijks goed te organiseren. Voor iedere nieuwkomer  is het belangrijk dat er een plan gemaakt wordt zodat de leerling verder kan. Op de themapagina ‘Leren op afstand‘ vind je veel informatie hoe je dit kunt aanpakken.
https://www.lowan.nl/po/leren-op-afstand-met-nieuwkomers/" target="_blank" class="custom-text-link has-icon">Themapagina ‘Leren op afstand’

Contact met de leerling

“Is er wel oog voor alle leerlingen”, vraagt blogster Sandra van der Tempel zich af. Het is voor de nieuwkomers leerkrachten alle hens aan dek. Contact is niet altijd gemakkelijk. De beginners hebben nog nauwelijks schoolse vaardigheden, begrijpen niet veel Nederlands, lastig om hen op afstand te laten leren. Maar ook de leerlingen die al verder zijn in hun traject, krijgen een beperkt aanbod. Hopelijk is het genoeg om het leren verder te laten gaan en niet tot stilstand te laten komen. Een zomervakantie zet leerlingen weer stapjes terug. Als we dat kunnen voorkomen is dat al wat, maar echt meters maken vooruit….laten we reëel blijven.

Dat neemt niet weg dat iedereen echt er alles aan doet om het leren op afstand ook voor de nieuwkomerslokaties zo goed mogelijk in te richten! Daar zijn we best trots op. De vervolgscholen zou ik graag oproepen om na de zomervakantie rekening met deze tijd te houden en extra stappen te zetten, zodat er niet nog meer vertraging optreedt. Uiteraard is dit onder de aandacht van OCW. We zijn ook in gesprek om te kijken of de nieuwkomersbekostiging hierin mee kan bewegen.

Thuissituatie

De thuisomgeving van veel nieuwkomersleerlingen is zorgwekkend. Stress, onzekerheid, weinig ruimte spelen vaak een grote rol. Niet alleen voor de  leerlingen in AZC’s (COA). In deze tijd is dit extra moeilijk, ook voor hun ouders en verzorgers/begeleiders. Velen willen graag dat ze weer naar school kunnen. Maar dat is geen optie voor de hele nieuwkomers-populatie, bespreek goed met elkaar wat in kleine groepjes wel en niet mogelijk is. Het is belangrijk om alle richtlijnen in acht te nemen en iedereen veilig en gezond te houden, zowel de leerlingen als de leerkrachten! Voor leerlingen die bij Veilig thuis of CJG bekend zijn of worden, is maatwerk nodig. Leerkrachten vragen we om alert te zijn op signalen en indien nodig hulp in te schakelen.

Ondersteunen van ouders in thuistaal

Open Embassy heeft een prachtig initiatief gelanceerd. Zij hebben maatjes gevonden voor leerlingen om hen te helpen met het thuisonderwijs.
Thuisonderwijs met hulp van Open Embassy

Pharos heeft sleutelfiguren getraind. Deze sleutelfiguren kunnen een brug slaan tussen school en het gezin. Pharos laat op een interactieve kaart zien wie deze mensen zijn en waar ze actief zijn.
Sleutelfiguren Pharos

Devices en Wifi

Veel scholen hebben laptops en tablets gereed gemaakt of kunnen regelen via stichtingen/gemeente. Dat is fijn. Mocht je nog niet voor alle nieuwkomersleerlingen dit voorzien hebben, er is nu een call vanuit SIVON, zie hiervoor het nieuwsbericht!
Wifi is een ander probleem. Veel leerlingen beschikken over weinig/zwakke wifi of hebben geen internetverbinding. Ook daarvoor biedt SIVON wellicht uitkomst. Let op de krappe deadlines voor het aanvragen!
Natuurlijk zijn we er dan nog niet. Leerlingen moeten er ook nog mee kunnen werken. Kijk hoe je dit kunt regelen. Instructie is echt nodig om met lessen en lesmethodes aan de slag te kunnen gaan.
Geen internet? Vraag aan.
NIet genoeg devices? Vraag aan

LOWAN wenst iedereen heel veel succes en houd het gezond!

Leren van elkaar

Leren op afstand met nieuwkomers

TeamUp thuis

TeamUp heeft activiteiten bedacht die leerlingen (of jij samen met leerlingen) thuis kan doen. Ze hebben voorbeeldfilmpjes gemaakt.

TeamUp Thuis

Beeldbellen met tolken

Op dit moment werken we allemaal thuis om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Toch zijn er gesprekken die door moeten gaan waarbij een tolk nodig is. Hieronder een stappenplan hoe je dit kan doen.

Stappenplan tolk

Digi-doener

Veel visuele opdrachten bij digi-doener. Ondanks ‘digi’ is er meestal geen computer nodig. Door de visuele uitleg ook goed voor nieuwkomers! Na het inschrijven voor de nieuwsbrief ontvang je gratis toegang.

Naar Digi-doener

Deel deze pagina