main-logo
Nieuws
Bekostiging

Nieuws

Alle nieuwsitems voor primair onderwijs

1 februari, peildatum bijzondere bekostiging

1 februari is een peildatum voor de aanvraag van de bijzondere bekostiging. Dit schooljaar is de termijn verlengd met 3 maanden. Dus deze aanvraag voor de bijzondere bekostiging geldt voor asielzoekers die korter dan 2 jaar en 3 maanden in Nederland zijn, en overige vreemdelingen die korter dan 1 jaar en 3 maanden in Nederland zijn.

Bekostiging

Op basis van de leerlingaantallen op de eerste schooldag kan er bekostiging aangevraagd worden voor specifieke doelgroepen nieuwkomers. Deze specifieke doelgroepen zijn:

  • asielzoekers die korter dan 2 jaar en 3 maanden in Nederland zijn;
  • overige vreemdelingen die korter dan 1 jaar en 3 maanden in Nederland zijn.

Criteria

  • Er kan financiering aangevraagd worden voor de leerlingen die staan ingeschreven en korter dan 1 jaar en 3 maanden in Nederland zijn. Dit moeten wel minimaal 4 leerlingen zijn en binnen de criteria asielzoekers en/of overige vreemdelingen vallen.
  • Er kan financiering aangevraagd worden voor asielzoekers die langer dan 1 jaar en 3 maanden in Nederland zijn en korter dan 2 jaar en 3 maanden. Deze laatste financiering kunnen reguliere basisscholen aanvragen zonder dat er een drempel van minimaal aantal leerlingen is.
  • Een SBO school kan financiering aanvragen indien er minimaal 4 asielzoekers- en/of overige vreemdelingenkinderen op het brinnummer staan ingeschreven die korter dan 1 jaar en 3 maanden in Nederland zijn.

Hoe bekostiging aanvragen?

Deze gelden zijn aan te vragen via DUO. Dit kan online of via een formulier dat verstuurd kan worden. Het bevoegd gezag stuurt deze aanvraag naar DUO. Deze aanvraag moet op 1 maart 2021 bij DUO zijn.
Naar DUO (online aanvragen)

Downloads

 Aanvraagformulier <1 jaar en 3 maanden in Nederland
Aanvraagformulier >1 jaar en 3 maanden <2 jaar en 3 maanden (asielzoekers)
Aanvraagformulier voor S(B)O-scholen
Aanvraagformulier voor POL en GLO scholen

Anderen bekeken ook

Vragen en antwoorden over bekostiging

Geld- en regelgeving

Deel deze pagina