main-logo
Nieuws
Bekostiging

Nieuws

Alle nieuwsitems voor primair onderwijs

Niet vergeten: aanvragen bijzondere bekostiging

1 november is een peildatum voor de aanvraag van de bijzondere bekostiging. Deze bijzondere bekostiging kan aangevraagd worden voor leerlingen die korter dan 4 jaar in Nederland zijn. Er is een aanvraag voor leerlingen korter dan 1 jaar in Nederland en korter dan 4 jaar in Nederland. De aanvraag moet bij DUO binnen zijn voor 29 november 2022.

Let op: Oekraïense leerlingen vallen onder de definitie van asielzoeker

Bekostiging

Op basis van de leerlingaantallen op de eerste schooldag kan er bekostiging aangevraagd worden voor specifieke doelgroepen nieuwkomers. Deze specifieke doelgroepen zijn:

  • Leerlingen (asielzoekers/ overige vreemdelingen) die korter dan 1 jaar in Nederland zijn
  • Leerlingen (asielzoekers/ overige vreemdelingen) die langer dan 1 jaar en korter dan 4 jaar in Nederland zijn

Benieuwd naar de bedragen? Kijk dan hier.

Criteria

  • Er kan financiering aangevraagd worden voor de leerlingen die staan ingeschreven en korter dan 1 jaar in Nederland zijn. Dit moeten wel minimaal 4 leerlingen zijn en binnen de criteria asielzoekers en/of overige vreemdelingen vallen.
  • Er kan financiering aangevraagd worden voor asielzoekers en/of overige vreemdelingen die langer dan 1 jaar in Nederland zijn en korter dan 4 jaar in Nederland. Deze laatste financiering kunnen reguliere basisscholen aanvragen zonder dat er een drempel van minimaal aantal leerlingen is.
  • Een SBO school kan financiering aanvragen indien er minimaal 4 asielzoekers- en/of overige vreemdelingenkinderen op het brinnummer staan ingeschreven die korter dan 4 jaar in Nederland zijn.

Hoe bekostiging aanvragen?

Deze gelden zijn aan te vragen via DUO. Dit kan online of via een formulier dat verstuurd kan worden. Het bevoegd gezag stuurt deze  aanvraag naar DUO. Deze aanvraag moet voor 29 november 2022 bij DUO zijn.

Naar DUO (online aanvragen)

Downloads

Nieuwkomers die korter dan 1 jaar in Nederland zijn
Nieuwkomers die langer dan 1 jaar en korter dan 4 jaar in Nederland zijn
Voor SBO: Nieuwkomers die korter dan 4 jaar in Nederland zijn

Anderen bekeken ook

faq

Vragen en antwoorden over bekostiging

handig

Rekentools

Deel deze pagina