main-logo
Nieuws
Meertaligheid

Nieuws

Alle nieuwsitems voor primair onderwijs

Meertaligheid bij kleuters

Project MIND is een onderzoek vanuit de Universiteit van Amsterdam. Project Mind heeft de afgelopen 4 jaar onderzoek gedaan naar meertaligheid in de kinderopvang. De Toolbox Meertaligheid in de Kinderopvang is een van de opbrengsten van dit onderzoek.

Toolbox

Deze toolbox draagt bij aan de professionalisering van pedagogisch medewerkers die zich inzetten voor de taalontwikkeling van kinderen in de kinderopvang. De taalontwikkeling van jonge kinderen is een belangrijke voorspeller voor hun taalvaardigheid op latere leeftijd en hun schoolsucces zo blijkt uit onderzoek (Dickinson & Porche, 2011; Ramsook, Welsh, & Bierman, 2019). Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge (meertalige) kinderen is gebaat bij een goed begrip van wat meertaligheid is en hoe het een rol kan spelen in de algemene ontwikkeling van een kind.

De Toolbox Meertaligheid in de Kinderopvang wil een bijdrage leveren aan een beter en realistisch begrip bij pedagogisch medewerkers en andere betrokkenen in de kinderopvang, zoals locatiemanagers en pedagogisch coaches, van wat het voor kinderen en hun ouders betekent om meertalig te zijn.

Meertalige taalontwikkeling

Om dit te bereiken, is wetenschappelijke kennis over meertalige taalontwikkeling toegankelijk gemaakt voor de praktijk en vertaald naar praktische adviezen. Hoewel deze toolbox primair is gericht op professionals in de kinderopvang, is deze informatie interessant voor iedereen die werkt met meertalige kinderen.

Downloads

Terugkijken webinar presentatie project
Eindrapport project MIND
Toolbox project MIND

Meertaligheid

Jonge kind

Deel deze pagina