main-logo
Nieuws
Nieuwkomers

Nieuws

Alle nieuwsitems voor primair onderwijs

Meer weten over de leerlingen in jouw klas?

Zoveel nieuwkomers, zoveel verschillende verhalen, een andere achtergrond en schoolhistorie. De ene leerling komt binnen samen met ouders rijdend in een auto over de grens. De ander komt via gezinshereniging. Weer een ander vliegt van Londen naar Amsterdam. Een Bulgaarse leerling uit de regio Шумен (Sjoemen) brengt een andere culturele achtergrond met zich mee dan een leerling die asiel via gezinshereniging aanvraagt vanuit Syrië. Het is goed om je regelmatig in te lezen in de achtergronden. Je kan de uitdagingen waar de leerling of het gezin tegen aanloopt dan vaak beter begrijpen.

Onlangs heeft Pharos een rapport geschreven over kinderen uit Midden- en Oost-Europa. Hier staat onder andere informatie over Bulgaarse leerlingen uit de regio Шумен (Sjoemen) .
Download het rapport

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken is er een rapport geschreven over de werknemers en hun kinderen (50.000!) die in de Metropool Region Amsterdam (MRA) wonen. De MRA reikt van Haarlemmermeer naar Edam en van Hilversum naar Lelystad.
Monitor internationale werknemers MRA

Gezinshereniging

Veel leerlingen komen binnen via gezinshereniging. Gezinshereniging is een complex proces. De slopende onzekerheid tijdens de wachttijd, de druk van familie in thuisland of onderweg en ook na de hereniging is er niet altijd sprake van een roze wolk. Pharos heeft in drie artikelen verschillende fases beschreven.

Deel deze pagina