main-logo
Nieuws
Webinar

Nieuws

Alle nieuwsitems voor primair onderwijs

LOWAN-PO webinars

Vanaf april 2024 verzorgt LOWAN iedere maand inspirerende webinars, gegeven door experts uit het veld. Wil je meer weten over recent onderzoek naar ouderbetrokkenheid, het gebruik van thuistalen bij rekenen, interculturele communicatie, emotionele competenties of trauma? Neem dan een kijkje in onze agenda en meld je gratis aan via de link!
Met trots kunnen wij de volgende webinars al aankondigen in de LOWAN-agenda:

LOWAN webinar Thuis in Taal – dinsdag 23 april 2024 van 15:30 tot 16:30 uur
Door Martine van de Pluijm (lector Samenwerken aan een Taalrijke Omgeving aan de Hogeschool Rotterdam) en Aurora de Groot (trainer en coach Team Taal en Cultuur Vlaardingen)

Taal begint thuis. Er zijn echter grote verschillen tussen de taal die kinderen van huis uit meekrijgen. Kinderen van ouders met minder opleiding en hulpbronnen zijn in het nadeel in vergelijking tot hun leeftijdgenoten met hoger opgeleide ouders. Leraren kunnen een belangrijke rol spelen om de taalontwikkeling van alle kinderen te bevorderen, door partnerschapsrelaties met ouders aan te gaan ter ondersteuning van de interacties tussen ouders en hun kinderen, om zo samen een rijkere taalomgeving te bieden. Het klinkt logisch en eenvoudig, maar in de praktijk blijkt dat veel leraren dit lastig vinden en dat zij veel kennis die er wel is nog niet toepassen. Martine van der Pluijm heeft een aanpak ontwikkeld die bestaat uit zeven stappen waarmee iedere professional die werkt met jonge kinderen een samenwerkingsrelatie kan opbouwen met de ouders die voortbouwt op hun thuistaal en bijdraagt aan een rijkere interactie thuis.

 

LOWAN webinar Interculturele communicatie: ‘Anders’ kijken kun je leren – dinsdag 28 mei 2024 van 15.30 tot 16:30 uur
Door Hanan Nhass (adviseur Diversiteit & inclusie bij de Hogeschool Windesheim)

Als professional in het (nieuwkomers)onderwijs weet je als geen ander dat er minder vanzelfsprekendheden zijn in het contact met leerlingen en ouders met een andere moedertaal en cultuur. Dit vraagt van jou als leerkracht dat je niet alleen lesgeeft, maar ook een rol speelt in het verbinden van verschillende leefwerelden van leerlingen en net dat extra zetje geeft aan leerlingen die als nieuwkomer hun eerste stappen in het Nederlandse onderwijs zetten. Hierbij zijn interculturele competenties onmisbaar. Professionals in het onderwijs overschatten vaak hun eigen kunnen hierin. Tijdens dit webinar leer je wat interculturele communicatie is en hoe je het kunt inzetten om écht verbinding te maken. Het doel van het webinar is om naast kennis, begrip en bewustzijn ook een handelingskader te bieden.

 

LOWAN webinar Traumasensitief lesgeven – dinsdag 18 juni 2024 van 15.30 tot 16.30 uur
Door August Dragt (sociaal psycholoog, trainer platform Driehoekstraining)

De komst van nieuwkomers in het onderwijs brengt een eigen dynamiek met zich mee. De essentie van traumasensitief lesgeven (TSL) is het begrijpen van het gedrag van leerlingen door te kijken naar de oorsprong ervan. Door inzicht te krijgen in wat een leerling doormaakt, kun je het gedrag beter begrijpen.
Tijdens dit webinar komt het volgende aanbod: herkennen van verschillende vormen van trauma bij leerlingen; het gedrag van kinderen met een trauma op een juiste manier interpreteren; leerlingen met een trauma beter herkennen aan de hand van kennis over mogelijke signalen; begrijpen wat kinderen hebben meegemaakt en hoe hiermee om te gaan; het onderscheid maken tussen door trauma veroorzaakt gedrag en andere invloeden op hun gedrag; praktisch en gepast reageren op het gedrag van getraumatiseerde leerlingen; de rol van cultuurverschillen begrijpen bij het maken van keuzes voor een geschikte benadering.

 

LOWAN webinar Maak leerlingen emotioneel competent – dinsdag 24 september 2024 van 15.30 tot 16.30 uur
Door dr. Kees van Overveld (gedragsdeskundige)

In het Nederlandse onderwijs is er veel aandacht voor de sociale omgang van leerlingen: is iedereen in staat om op prettige wijze met anderen om te gaan? Zijn leerlingen in staat om vrienden te maken, kunnen ze omgaan met kritiek en weten ze hoe ze moeten vragen of ze mee mogen doen met een spelletje?
In de loop der jaren is duidelijk geworden dat sociale competenties belangrijk zijn, maar dat ze vooral voortbouwen op emotionele competenties. Anders gezegd: kan een leerling eigenlijk wel omgaan met zichzelf?
Juist kinderen die deelnemen aan nieuwkomersonderwijs hebben kennis en vaardigheden nodig op emotioneel gebied. Hoe kan je als leerkracht daarbij helpen?  In dit webinar gaan we in op de ‘big five: emoties herkennen, begrijpen, benoemen, uiten en reguleren.

 

LOWAN webinar ‘Thuistalen in de rekenenles’ – dinsdag 15 oktober 2024 van 15:30 tot 16:30 uur
Door Lianne Stolte (promovendus Universiteit Utrecht, onderzoek naar inzetten van thuistalen)

In dit webinar verkennen we verschillende manieren waarop je thuistalen van leerlingen kunt benutten om het leren van rekenen en wiskunde te bevorderen. Na afloop ben je bewuster van de mogelijkheden die meertaligheid kan bieden tijdens de rekenles. Ook heb je concrete ideeën over hoe jij dit kunt toepassen in jouw klas.

 

Aanmelden webinars

Deel deze pagina