main-logo
Nieuws
Nieuws

Nieuws

Alle nieuwsitems voor primair onderwijs

Nog niet alle leerlingen terug?

Nu de scholen weer open zijn, krijgen wij berichten dat her en der niet alle kinderen zijn teruggekeerd. Het is belangrijk om te weten waar de leerlingen nu zijn en of het goed met ze gaat. Deze zoektocht hoef je als school niet alleen te doen.

Schakel hulp in om leerlingen te vinden
Bewoners van een asielzoekersentrum hebben in de periode van corona de vrijheid gekregen om buiten het centrum een veilige plek te zoeken. Dit kan zijn bij familie of vrienden elders. De wekelijkse meldplicht die het COA normaliter in acht houdt, was tijdelijk opgeschort. Vanaf volgende week zal de meldplicht weer worden hersteld en verwacht het COA dat veel gezinnen weer terugkeren naar de centra. Mocht je op school toch nog kinderen missen en niet weten waar ze zijn, neem dan contact op met de COA-medewerkers.

Daarnaast krijgen wij ook signalen dat met name kinderen van arbeidsmigranten vertrokken zijn zonder bericht achter te laten. Als je op het telefoonnummer/mailadres/Whatsapp van ouders geen contact krijgt, kun je als school het beste contact opnemen met de leerplichtambtenaar. Momenteel geldt geen handhaving van de leerplicht, maar het is wel belangrijk om hen in te seinen. Zij kunnen actief op zoek gaan naar de kinderen. Dit kan verhelderend maar juist ook geruststellend werken.

Wel in beeld, maar niet naar school?
Soms is de angst voor het corona-virus heel groot. Het kan zijn dat een gezinslid in de risicogroep valt, hierdoor is de angst heel realistisch. Het kan ook zijn dat dit niet het geval is. Ook in dit geval, ben je niet alleen. Schakel hulp in.

  • De GGD of de schoolarts kan helpen om goede informatie te verstrekken. Hierdoor zijn de ouders in staat om een goed geïnformeerd besluit te nemen.
  • Het informatiepunt voor statushouders verstrekt informatie in het Arabisch en Tigrinya. Ouders kunnen bellen en per Whatsapp communiceren. Ook zij kunnen ouders ondersteunen om een goed geïnformeerd besluit te maken.

Alle kinderen in beeld
Het is belangrijk dat we alle kinderen in beeld hebben en daarom vragen we jullie medewerking om actie te ondernemen bij afwezigheid van kinderen.

Ook als LOWAN kunnen we helpen
Tenslotte is het voor LOWAN goed om te weten hoe groot de groep afwezige kinderen nu eigenlijk is, zodat we samen met de verantwoordelijke instanties, zoals COA en VNG, in overleg kunnen gaan. Daarom vragen we jullie om, van afwezigheid, de aantallen met ons te delen. Je kunt dit doen door ons een mailtje te sturen.

Anderen bekeken ook

1 mei teldatum

Weer naar school

Deel deze pagina

Onderwijs aan Oekraïense vluchtelingen

Er is een nieuwe themapagina ‘Oekraïne’ met nieuws, tips en goede voorbeelden.
Bekijk