main-logo
Nieuws
Kwaliteitszorg

Nieuws

Alle nieuwsitems voor primair onderwijs

Leerlijnen in ontwikkeling

De leerlijnen voor nieuwkomersonderwijs worden momenteel vernieuwd. Op veel scholen wordt nu vaak gewerkt met toetslijnen. Dit is niet op alle scholen hetzelfde; er wordt van verschillende toetslijnen gebruik gemaakt. Wat wel overeenkomt is dat toetslijnen voor verschillende domeinen beschrijven welk toetsresultaat na een periode in het onderwijs bereikt zou moeten worden. Dit wordt uitgedrukt in een toetsscore zoals bijvoorbeeld een AVI-niveau of dle. Wat niet wordt beschreven is de weg daar naartoe. Welke stappen in leerdoelen moeten leerlingen maken? Welke leerdoelen moeten in het onderwijsaanbod behandeld worden?

Doel
Met de ontwikkeling van de leerdoelen wordt gestreefd naar een meer uniforme werkwijze in het nieuwkomersonderwijs. Dat draagt bij aan de communicatie tussen scholen en de doorstroom naar het regulier onderwijs. Ook krijgt een beginnende leerkracht zo beter zicht op de leerdoelen die in het lesstofaanbod gedekt moeten zijn. Door zowel leerinhoud als toetsen te koppelen aan de leerlijn kunnen de vorderingen van leerlingen goed gemonitord worden.

Werkgroep
Een werkgroep van experts uit het nieuwkomersonderwijs buigt zich met ondersteuning vanuit ITTA over de leerdoelen die in het nieuwkomersonderwijs aan bod moeten komen voor een goede doorstroom naar het regulier onderwijs. Dat betekent dat er goed gekeken wordt naar wat leerlingen moeten kunnen en weten en hoe in het nieuwkomersonderwijs leerdoelen mogelijk versneld behaald kunnen worden. Daarbij is er ook aandacht voor factoren die van invloed zijn op het NT2-leerproces zoals leeftijd en mate van onderwijservaring. Met concrete voorbeelden en visuele handreikingen werken we aan praktisch inzetbare materialen.

Koppeling met Schoolkr8
Gelijktijdig wordt gewerkt aan een nieuwe applicatie Schoolkr8 die het programma DrieDee Plus vervangt. De leerdoelen krijgen ook hierin een belangrijke plek. De vorderingen op leerdoelen kunnen systematisch gevolgd worden. Zo kan de leerkracht per domein aangeven welke doelen in de komende lesperiode aan bod komen en per doel registreren of het doel al behaald is. Dit kan vervolgens ook objectief worden getoetst.

Wanneer beschikbaar?
Uiterlijk medio voorjaar 2022 zullen de eerste leerlijnen beschikbaar zijn. Tijdens de Landelijke Studiedagen van LOWAN op 29 en 30 maart zal in workshops worden toegelicht hoe met de leerlijnen gewerkt kan worden. Tevens worden workshops aangeboden hoe te werken in het vernieuwde programma Schoolkr8.

Anderen bekeken ook

Kwaliteitszorg

Ontwikkelingsperspectief

LVS

Driedeelplus wordt SchoolKr8

Deel deze pagina