main-logo
Nieuws
Vragenlijst

Nieuws

Alle nieuws uit het primair onderwijs

Vragenlijst: Problematiek van het onderwijs aan nieuwkomers

De grote aantallen leerlingen, zowel vanuit Oekraïne als de vele noodopvang, tekort aan personeel en huisvesting zorgen ervoor dat veel nieuwkomers nu van onderwijs verstoken blijven. Er zijn wachtlijsten en vaak kan het onderwijs niet geregeld worden.

Onderwijs aan nieuwkomers cijfermatig in kaart

Met deze cijfers probeert LOWAN-PO zicht te krijgen op wat er speelt, maar ook ter onderbouwing richting politiek.
Hopelijk willen jullie je medewerking verlenen.
Wil je deze vragenlijst invullen uiterlijk zondag 20 november 2022?

Vul de vragenlijst in

 

Deel deze pagina