main-logo
Nieuws
Online cursus

Nieuws

Alle nieuwsitems voor primair onderwijs

Meld je aan: webinars en bijeenkomsten

Hieronder een overzicht voor aanstaande webinars en/of online sessies:

Webinar: doorstroom gezien vanuit nieuwkomersvoorziening
Op 22 mei 2023 bespreken we met de leerkrachten/intern begeleiders van de nieuwkomersscholen in een webinar hoe je bepaalt of een leerling kan doorstromen naar een reguliere school. Wat is er nodig voor een goede overgang?
Aanmelden en meer informatie

Online spreekuur: doorstroom naar SBO
Op 25 mei 2023 is er een online spreekuur met vragen omtrent doorstroom naar SBO.
Aanmelden en meer informatie

Bijeenkomst voor teamleden van TOV’s
Op 6 juni 2023 van 15.30-16.30 geven we online een korte presentatie over de resultaten van de enquête die we onder TOV voorzieningen hielden. Daarna bieden we daarna leerkrachten, intern begeleiders en directies gelegenheid om hierover met elkaar door te praten en kennis uit te wisselen.
Aanmelden en meer informatie

Online spreekuur: voor SBO/SO scholen
Op 7 juni 2023 is er een online spreekuur speciaal voor SBO/SO scholen over (meerjarige) nieuwkomers.
Aanmelden en meer informatie

Online spreekuur: bekostiging
Niet vergeten: 1 juli 2023 is weer een peildatum voor de aanvullende bekostiging (voorheen: bijzondere bekostiging). De bedragen voor overige vreemdelingen korter dan 2 jaar in NL gaan met ingang van 1 juli 2023 (flink) veranderen. Ben jij al op de hoogte van wat deze wijziging voor jouw organisatie gaat betekenen? Zo niet, dan adviseren we je om de informatie op onze site goed door te lezen en om één van deze spreekuren in de maanden juni en juli bij te wonen. Daarnaast merken we altijd dat er veel vragen zijn rondom aanvullende bekostiging. Ook daarom organiseren we deze spreekuren. In een spreekuur nemen we de regels rondom de bekostiging met je door en is er ruimte voor vragen en om in te gaan op casussen.
Aanmelden en meer informatie

Webinar: Ontwikkellijn kleuters
Op 8 juni 2023 is er een webinar over de ontwikkellijnen voor kleuters. Dit schooljaar ontwikkelden we onder leiding van Saskia Versloot (taalkundige IJsselgroep) samen met een groep experts uit het nieuwkomersonderwijs, ontwikkellijnen voor kleuters. In deze webinar kom je meer te weten over de visie achter deze ontwikkellijnen en krijg je inzicht hoe deze ontwikkellijnen in de praktijk kunnen worden ingezet. NB.: Dit webinar overlapt de workshop, gegeven op de onlangs gehouden LOWAN landelijke studiedagen.
Aanmelden en meer informatie

Webinar: doorstroom gezien vanuit reguliere school
Op 12 juni 2023 denken we mee met ib/leerkrachten vanuit het regulier onderwijs. Hoe start je met tweedejaars nieuwkomers? Hoe zorg je er voor dat de leerling sprongen blijft maken door de leerstof?
Aanmelden en meer informatie

Tevens zijn er in iedere regio ook bijeenkomsten in de komende maanden.
Nieuwsgierig wanneer? Kijk snel in de agenda!

Bekostiging

Eerste weken

Deel deze pagina