main-logo
Nieuws
In de schijnwerper

Nieuws

Alle nieuws uit het primair onderwijs

In de schijnwerper: Petrus Canisius uit Puth

Graag delen wij mooie voorbeelden van scholen die expertise delen over het lesgeven aan nieuwkomers in hun regio. Zo leren wij van elkaar. Deze keer de Petrus Canisius school in Puth. Binnen deze reguliere basisschool zijn vier taalklassen gevestigd. Met de taalklassen heeft de school een regiofunctie. Alle nieuwkomersleerlingen uit de gemeente Beek en Beekdalen komen naar deze school.  

Directeur Daniëlle Stassen en intern begeleider en NT2-coördinator Linda Toussaint, vertellen over hun grootste succes met de expertisedelerssubsidie. “De mooiste opbrengst is dat er veel kennis is gedeeld over het lesgeven aan nieuwkomers in de expertisepool die wij hebben opgezet. Daaruit is er een mooi uitwisselingsnetwerk ontstaan, tussen de taalschool en de reguliere scholen in de omgeving”. De subsidie kwam volgens hen precies op het juiste moment. Op dat moment hadden zij veel ideeën over het verspreiden van kennis over NT2-onderwijs in de regio. Met de subsidie kregen zij de ruimte om deze ideeën daadwerkelijk uit te voeren.   

Een expertisepool

De school heeft een expertisepool georganiseerd, waarbij alle reguliere scholen in de gemeente Beek en Beekdalen welkom waren. “Wij hebben alle scholen uitgenodigd om deel te nemen aan onze expertisepool. In de expertisegroep hebben wij inhoudelijke sessies georganiseerd met verschillende onderwerpen”. Hieronder vielen bijvoorbeeld klankenonderwijs, ouderbetrokkenheid, cultuurdiversiteit, Horen, Zien en Schrijven en NT2-lesmaterialen. Voor enkele bijeenkomsten heeft de school sprekers gevraagd, anderen verzorgden zij zelf. “Je voelt de urgentie bij de reguliere scholen. Bij een kennisbijeenkomst over cultuurdiversiteit van Janny Limburg sloot zelfs een heel schoolteam aan.” De subsidie stelde de school daarnaast in staat om de mensen met kennis en materiaal de deur uit te laten gaan. “Leerkrachten willen graag iets waar ze morgen mee aan de slag kunnen gaan.”  


Op iedere school een NT2-coördinator

Uiteindelijk hebben 11 van de 15 scholen aan de expertisepool deelgenomen. Er is vanuit iedere deelnemende reguliere school een NT2-coördinator aangesteld, die in de expertisepool zat. Daarnaast konden de coördinatoren bij iedere sessie een collega meenemen. Welke collega zij meenamen was afhankelijk van het onderwerp. Bijvoorbeeld bij een sessie over het jonge kind, kon een kleuterleerkracht aansluiten. 

Wat levert het op?

“Voor de leerkrachten vanuit de reguliere scholen wordt het laagdrempeliger om de taalschool te benaderen. Dit merken we aan de vele aanvragen voor het meekijken in de taalklassen. Er komt iedere week wel iemand langs om een ochtend mee te draaien in een taalklas”. Ook worden er meer vragen via de mail gesteld dan voorheen. “We hebben door het opzetten van de expertisepool, veel kennis over het onderwijs aan nieuwkomers kunnen delen en daarnaast een mooi netwerk opgebouwd in de regio.  

En nu?

Nu de subsidieregeling afloopt, willen Danielle en Linda de expertisepool zeker wel blijven voortzetten. “We hebben nu een mooi netwerk opgebouwd dat we niet willen verliezen. Er is juist nu momentum binnen de reguliere scholen en dit willen we niet laten inzakken. We hopen ernaar toe te groeien dat de leerkrachten elkaar ook onderling vinden, wanneer er vragen zijn over een leerling”. Zij zijn nog op zoek naar hoe ze het project het beste kunnen financieren in de toekomst. Daniëlle en Linda en hun team, willen in ieder geval ambassadeurs voor deze doelgroep zijn en blijven. 

Willen jullie ook ‘in de schijnwerper’?

LOWAN wil graag mooie voorbeelden delen, met het doel om van elkaar te leren. In deze ‘serie’ zijn we op zoek naar scholen die expertise delen. Doen jullie dit en willen jullie dit delen? Mail of bel naar de LOWAN-helpdesk.

Deel deze pagina