main-logo
Nieuws
Diversiteit

Nieuws

Alle nieuws uit het primair onderwijs

Hoe vier jij kerst in je groep?

Na de Nederlandse traditie Sinterklaas gaan we meteen door naar kerst. Een viering die vanuit verschillende tradities en religies over de hele wereld wordt gevierd. Hoe vier je dit in jouw groep met leerlingen vanuit diverse achtergronden?

Via onze helpdesk kwam onlangs een vraag hierover binnen: “We twijfelen wat we met de lessen over kerst moeten. Tot nu toe brachten we dit neutraal en bespraken we geen Christelijke zaken. Er werden ook geen kerststallen geknutseld maar kerstbomen. Dit deden we omdat we dachten dat leerlingen en ouders nog onvoldoende taal hebben om dit in een goed perspectief te plaatsen. We werken nu met Wereld vol Woorden en zien de stal op een van de woordplaten. Bied je het kerstverhaal aan en de woorden die erbij horen? “

Gewone woorden met een andere lading

Een begrijpelijk vraagstuk, want in het nieuwkomersonderwijs willen we een breed scala aan woorden aanbieden. Tegelijkertijd willen we ook aansluiten bij de diverse culturele achtergronden (diversiteit) van de leerlingen en elkaar respecteren voor ieders geloof en tradities. Wat betekent dat voor de aan te bieden woorden als: stal, ezel, kribbe, ster, herder? Gewone woorden maar wellicht met een andere lading vanuit de context ‘kerst en het Christelijke geloof’.   

Achtergrond van kerst

In Nederland wordt Kerstmis gevierd, nadat in de vierde eeuw de Christelijke kerk de datum 25 december uitriep tot de geboortedag van het kindje Jezus. Het traditionele kerstverhaal gaat over de geboorte van de zoon van God uit Maria, die verliefd was geworden op de timmerman Jozef. Dit nieuwe leven gaat, ondanks dat het kindje werd geboren tussen de dieren in een stal, over zorgen voor liefde en vrede. Vóór de vierde eeuw hielden de Germanen het Joelfeest en vierden zij het keerpunt van het licht ter afsluiting van de langste nacht. Zij associeerden het licht met het leven.   

Vieren van feesten

Het vieren van een feest van licht gebeurt vanuit diverse religies. Het Jodendom kent het Chanoeka, dat ook wel bekend staat als het feest van de lichtjes. Vanuit het Hindoeïsme wordt kort voor Kerstmis de bijbel van het Hindoeïsme herdacht, Bhagavad-Gita. Daarnaast vieren zij het licht tijdens het feest Divali. De Islam kent geen Kerstfeest, maar kent wel feestdagen die in het teken van leven en liefdadigheid staan. Vanuit het Boeddhisme zijn geven en iets voor een ander doen idealen waarnaar wordt geleefd.   

Na het laten passeren van verschillende religies en tradities kunnen we zeggen dat er altijd wel wordt gevierd in het teken van licht, leven, liefde, geven en vrede. De rode woorden in de vorige zin passen bij wat vrijwel ieder mens graag viert tijdens een periode van feest vanuit verschillende religies en tradities.   

Samen zijn staat centraal

Het is mooi als je in je groep gedurende het jaar feesten vanuit diverse religies/culturen kan bespreken, hierdoor leren we meer over de wereld en elkaar. Hierin kan je de woorden die passend zijn bij de verschillende feesten aanbieden. Waarschijnlijk zien leerlingen ook parallellen, zo is Jezus/Isa ook binnen het Islamitische geloof een van de profeten en ook veel moslims kennen veel van de verhalen (wonderbaarlijke geboorte, genezingen, hemelvaart etc.). Zo past ook kerst hierin. Samen eten en mooie wensen delen zien we in vele religies/tradities terug.

Weerstand vanuit ouders?

Weerstand vanuit ouders over vieren van kerst komt voor. Het is mooi om samen met ouders en leerlingen te praten over tradities, wensen en religies. Door een gesprek groeit vaak begrip voor elkaar. Het doel is natuurlijk vooral om met elkaar te zijn, dit overstijgt dilemma’s rondom ‘een stal’ of ‘een kerkgebouw’ of ‘een kerstboom’. Ons advies is dus om met elkaar dit gesprek aan te gaan.

In de community staan mooie materialen bij thema feest

In de afgelopen weken zijn diverse woordkaartjes, memories, werkbladen aansluitend bij het thema feest van Wereld vol Woorden toegevoegd in de community. De meeste scholen werken deze weken rondom dit thema. Doe je voordeel er mee en deel met elkaar!

Naar de community

Deel deze pagina