main-logo
Nieuws
Nieuwe leerling

Nieuws

Alle nieuwsitems voor primair onderwijs

Help! Een nieuwkomer in de groep

Dit schooljaar gestart met een nieuwkomer in je groep? Of zelfs een hele groep nieuwkomers? Een hele uitdaging. Sta je met je handen in het haar? In Nederland zijn er ruim 300 locaties met vele nieuwkomers en nog meer locaties met 1-3 nieuwkomers. Ervaring en kennis zat dus. Je staat er niet alleen voor! Hieronder een aantal eerste tips.

Waar begin ik?

 1. Je start met een intake. Een gesprek met ouders en de leerling.
  De aandachtspunten bij een intakegesprek
 2. Dan begint de leerling in de klas. De eerste tijd dat een leerling op school is, is een tijd van observatie. Als leerkracht investeer je tijd om de leerling te leren kennen. Je wilt dat de leerling zich prettig voelt in de klas. Echte interesse in de leerling is altijd goed. Leuk als je een paar woorden in de taal van de leerling spreekt. De vlag van het land kan een herkenningspunt zijn (let op: dit is niet altijd geschikt).
  Tips en formulieren voor de beginperiode en vaststellen beginsituatie
 3. Communicatie met ouders is in deze beginperiode erg belangrijk. Ouders zijn benieuwd naar de school, ze kunnen zich onzeker voelen en niet goed weten wat er van ze verwacht wordt. Met deze ouders spreek je niet altijd een gezamenlijke taal. Soms kom je met non-verbale communicatie en een aantal tips heel ver, andere keren heb je een tolk nodig. LOWAN heeft een kortingsregeling met TVCN.
  Meer informatie en tips m.b.t. communiceren met ouders
 4. Wellicht ben je benieuwd naar de achtergrond van deze leerling. Misschien wil je weten waarom deze leerling naar Nederland is gekomen. Op onze doelgroepenpagina hebben we achtergrondinformatie verzameld.
  Meer informatie doelgroepen

Kennismaken met groep, school en land

Deze leerling is nieuw in je groep. Wellicht ook nieuw in de school, en zelfs misschien in Nederland. Er komt dus veel op de leerling af. Is er iemand in de school die dezelfde taal spreekt?  Dit zou een maatje kunnen zijn die de school laat zien en het een en ander uitlegt. Kies anders een ander maatje en gebruik veel pictogrammen en herhaling.
In de groep kan je groepsenergizers doen, bij voorkeur spellen waar geen taal nodig is. Naast de groepsspellen die je doet ter vergroting van het groepsgevoel is het goed om ook met de leerlingen te delen waar deze nieuwe leerling vandaan komt. Je kan dit doen door een koffertje dat iedere leerling een keer mag meenemen naar huis en dat terugkomt met een foto/object of een tekening. Hierdoor kan iedere leerling iets met de groep delen en leren ze elkaar beter kennen.

Welke materialen kan ik gebruiken?

Na het vaststellen van de beginsituatie met mondelinge taal (zowel thuistaal als Nederlandse taal), technisch lezen (evt. ook in beide talen), motoriek, sociaal emotioneel en rekenen is er een passende keuze van materialen nodig. LOWAN heeft een database vol lesmaterialen. Voor een beginnende leerkracht kan dit soms overweldigend zijn, daarom stellen we een aantal materialen voor waar veel leerkrachten/leerlingen mee starten.

 • Mondelinge taal: Wereld vol Woorden (keuze uit: thematisch of cursorisch)
 • Klanken: Gekoppeld aan de mondelinge taal methode of een groep 3 methode (tips m.b.t. klankenonderwijs)
 • Technisch lezen: Een groep 3 methode bijvoorbeeld VLL (als leerling al kan lezen, hier versneld doorheen)
 • Rekenen: Aanpassen van de reguliere rekenmethode
 • Spelling / begrijpend lezen / stellen / wereldoriëntatie: Vaak niet in de eerste periode
Naar de database lesmaterialen

Kijken bij een locatie die al langer werkt met nieuwkomers?

LOWAN heeft zes actieve regio’s waarin regelmatig cursussen en regiobijeenkomsten worden georganiseerd. Je kan altijd de contactpersoon van een regio mailen en vragen om informatie. Je kan altijd aanschuiven bij bijeenkomsten. De contactpersoon van de regio weet ook waar een passende plek is in de regio om te gaan kijken.

Overzicht regio’s en contactpersonen

Deel deze pagina