main-logo
Nieuws

Nieuws

Alle nieuwsitems voor primair onderwijs

Grote rol voor nieuwkomersonderwijs

Op veel plekken in Nederland komen vluchtelingen uit Oekraïne binnen, we horen dat er nog veel meer gaan komen. Hoe organiseren we het onderwijs voor de leerlingen?

Grote rol voor nieuwkomersonderwijs
Het ministerie heeft aangegeven dat deze leerlingen eerst naar nieuwkomersonderwijs zouden moeten. Het nieuwkomersonderwijs heeft veel expertise om een veilige omgeving te bieden, passend aanbod op te zetten en is gewend aan nieuwe leerlingen gedurende het schooljaar.
Brief van ministerie

Dit bovenstaande is zeker waar, maar op veel locaties is er geen ruimte om te groeien en zijn er leerkrachten tekort. Hoe pakken we dit aan?

Scenario’s
Scenario 1: Opschalen nieuwkomersvoorziening;
Scenario 2: De nieuwkomersvoorziening begeleidt een taalklas elders;
Scenario 3: Tijdelijke specifieke onderwijslocaties.

We delen een aantal mogelijkheden
Voorbeeld van opschalen nieuwkomersvoorziening
Door de komst van vele nieuwe leerlingen creëert de nieuwkomersvoorziening meer klassen. Hierdoor kunnen er meer leerlingen naar de nieuwkomersvoorziening. Deze klassen kunnen fysiek op een andere locatie zijn maar de nieuwkomersvoorziening blijft verantwoordelijk.

Voorbeeld van een taalklas elders
Een nieuwkomersschool begeleidt een ’taalklas elders’. Een school kan dit starten als gevolg van ruimte gebrek op de nieuwkomersschool of vanwege een te grote reisafstand voor de leerlingen. Deze taalklas elders kunnen bijv. 2 lokalen in een andere school zijn. De leerlingen worden ingeschreven op de basisschool, de nieuwkomersschool ondersteunt de opzet/kwaliteit van deze klassen, traint de leerkrachten en deelt hun expertise. De verantwoordelijkheid ligt bij de school waar de leerlingen staan ingeschreven.
Dit komt overeen met ‘school adopteert school‘.

Voorbeeld van een specifieke tijdelijke locatie
In een regio wonen tijdelijk veel Oekraïners. Er is geen ruimte meer in het nieuwkomersonderwijs en er is ook een groot leerkrachtentekort in deze regio. Er wordt nu een tijdelijke specifieke onderwijslocatie ingericht, dit is een gezamenlijk initiatief van de onderwijsbesturen, gemeente en het team van het nieuwkomersonderwijs in deze regio. Ze richten zich op een zgn. 1/3-1/3-1/3 structuur. De leerlingen zullen 1/3 Nederlands onderwijs ontvangen, 1/3 onderwijs in eigen taal en 1/3 sport en welzijn. Hierdoor kan 1 leerkracht drie groepen bedienen op 1 dag. Omdat het leerkrachtentekort zo groot is, zijn ook PABO’s en ROC’s benaderd om te ondersteunen.

Morgen staat er een Oekraïense leerling bij mij op de stoep, wat doe ik?
Ga het gesprek aan, informeer naar de woonsituatie en neem daarna contact op met de dichtstbijzijnde nieuwkomersvoorziening. Weet je niet waar deze is? Kijk dan in onze scholendatabase. Tip: Ben je een nieuwkomersvoorziening – check of je gegevens correct zijn. Het is belangrijk om eerst een plan te maken zodat de leerling een goede start maakt. Je hoeft niet ‘dag 1’ onderwijs te bieden.

In welke taal onderwijs?
We vallen onder de Nederlandse wet en daarom geven we onderwijs in de Nederlandse taal. Daarnaast zou het prachtig zijn als de leerlingen ook onderwijs kunnen volgen in hun eigen taal.

Ik werk in een nieuwkomersvoorziening, hoe kunnen we ons voorbereiden?
Ga in gesprek met bestuurders (PO/VO), gemeente en evt. zorgpartners in de regio. Maak gezamenlijk een plan en betrek hierbij schooldirecteuren. Heb je hulp hierbij nodig? Bel ons.

Themapagina Oekraine

Eerste weken

Deel deze pagina