main-logo
Nieuws
Opstarten

Nieuws

Groepsvorming in het nieuwkomersonderwijs: altijd Gouden weken!

De zomervakantie is (bijna) voorbij. Of je nu in het nieuwkomersonderwijs werkt of op een reguliere basisschool, de eerste weken zijn goud waard. Met de juiste aanpak kun je je klassenmanagement zo organiseren, dat alle leerlingen hiervan profiteren. Dit maakt het wennen aan de nieuwe klas en aan jou als leerkracht een stuk gemakkelijker. Maar hoe doe je dat en waar moet je allemaal aan denken?

De Gouden weken

Wanneer je na de zomervakantie weer start en de kinderen 6 weken thuis zijn geweest moet het proces van groepsvorming weer opnieuw beginnen. In het reguliere onderwijs worden dit ‘De Gouden weken’ genoemd. In het nieuwkomersonderwijs, waar voortdurend leerlingen in- en uitstromen, is dit een terugkerend proces. Kinderen moeten zich veilig en vertrouwd voelen om tot leren te komen. Ze moeten elkaar en jou als leerkracht leren kennen. Activiteiten voor groepsvorming en duidelijke regels en routines, helpen hierbij. Het is belangrijk om tijd te besteden aan het neerzetten van een goed pedagogisch klimaat in je klas. Is dit je eerste schooljaar met nieuwkomers en/of heb je een enkele nieuwkomer in de groep? Dan raden wij het boekje ‘Eerste Hulp bij Anderstaligen Nieuwkomers‘ aan. 

LOWAN-leerlijnen

Ook stel je in deze eerste periode de beginsituatie vast bij je nieuwe leerlingen. Dit schooljaar starten veel scholen met de nieuwe LOWAN-leerlijnen. Hoe stel je de beginsituatie vast? En waar leg je dit vast? Dat kan in een online omgeving die specifiek ontwikkeld is voor de LOWAN-leerlijnen, Schoolkr8. Ook in ParnasSys staan de LOWAN-leerlijnen (let op: via module leerlijnen). Werk je niet met online software maar met Word, dan zou je kunnen kijken naar het concept dat de nieuwkomersschool in Sneek met ons gedeeld heeft.

Tips voor eerste weken

Er zijn verschillende manieren om een veilige setting neer te zetten. 

Wil je als school wekelijks aan de slag met een psychosociaal groepsprogramma? Dan kun je denken aan
TeamUp. ‘TeamUp op School’ is een hoofdzakelijk non-verbaal programma voor het primair onderwijs. Het programma biedt psychosociale steun aan kinderen met een migratieachtergrond door middel van spel- en bewegingsactiviteiten.

Meer over welbevinden

Deel deze pagina