main-logo
Nieuws
Vragenlijst

Nieuws

Alle nieuwsitems voor primair onderwijs

Vragenlijst naar leefomstandigheden leerlingen in reguliere en/of noodopvang

De Werkgroep Kind in azc* nodigt u van harte uit om deel te nemen aan een QuickScan naar de leefomstandigheden van kinderen in de (nood)opvang. Wij zijn van mening dat alle kinderen die asiel aanvragen in Nederland het recht hebben op een veilige leefomgeving, gezonde ontwikkeling en goed onderwijs, of ze nu in de noodopvang of de reguliere opvang verblijven. Om meer inzicht te verkrijgen in de actuele situatie hoopt de Werkgroep Kind in azc de volgende vraag te beantwoorden: In hoeverre worden de belangen van kinderen in de (nood)opvang zoals een veilige leefomgeving en gezonde ontwikkeling, inclusief (toegang tot) goed onderwijs en goede zorg, op dit moment gewaarborgd?

Op basis van de uitkomsten van de enquête zal de Werkgroep Kind in azc aanbevelingen doen aan het ministerie van Justitie en Veiligheid, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het COA en gemeenten met als doel om het onderwijs en de zorg voor kinderen in de (nood)opvang te verbeteren.

Via deze enquête hopen we een concreet en tastbaar beeld te krijgen van de werkelijkheid waar kinderen in Nederland mee te maken krijgen, specifiek op het gebied van onderwijs en zorg. We zijn daarom erg benieuwd naar de ervaringen van docenten en leerkrachten (en zullen ook jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen bevragen) en hopen op een groot aantal reacties. Uw hulp hierbij is onmisbaar!

Deelname aan het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten. U kunt deze enquête invullen tot en met vrijdag 27 mei.Klik op de onderstaande link om de bijbehorende enquête in te vullen:

Vragenlijst invullen

 

Dank namens,

De Werkgroep Kind in azc in samenwerking met het onderzoeksbureau MAD Impact

*De Werkgroep Kind in azc is een samenwerkingsverband tussen Defence for Children, Save the Children, Stichting de Vrolijkheid, UNICEF Nederland en Vluchtelingenwerk Nederland. In de Werkgroep Kind in azc werken de organisaties samen om het gesprek aan te gaan met beleidsmakers, Kamerleden, het COA, gemeenten en de media over het belang van kindvriendelijke en veilige asielopvang, hoe dat er uit moet zien en hoe je dat in de praktijk vormgeeft.

Themapagina Oekraine

Eerste weken

Deel deze pagina