main-logo
Nieuws
Bekostiging

Nieuws

Alle nieuwsitems voor primair onderwijs

Hoe vragen we in 2023 aanvullende bekostiging aan?

Door vereenvoudiging van de bekostiging stappen we voor het primair onderwijs vanaf januari 2023 over van schooljaarbekostiging naar kalenderjaarbekostiging. Vanaf 2023 veranderen een aantal zaken:

Wat verandert er per 1 januari 2023?

  • De teldatum verandert van 1 oktober (t-1) naar 1 februari (t-1).
  • Overstap van schooljaarbekostiging naar kalenderjaarbekostiging.
  • De basisbekostiging bestaat uit een bedrag per leerling en een bedrag per school. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt in leerlingen jonger dan 8 jaar en leerlingen van 8 jaar en ouder.
  • De bijzondere bekostiging noemen we vanaf nu ‘aanvullende bekostiging’.
  • Er komen nieuwe teldata voor deze aanvullende bekostiging

De nieuwe teldata voor het aanvragen van de aanvullende bekostiging:
1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober (nieuwe formulier zijn nog niet beschikbaar)
Let op: De aanvraag voor aanvullende bekostiging moet zijn ontvangen binnen vier weken na de teldatum, tenzij het de teldatum 1 juli betreft. In dat geval moet de aanvraag zijn ontvangen binnen acht weken na de teldatum.

vanaf 1 januari 2023

Bedragen aanvullende bekostiging

1e keer aanvraag voor een BRIN lokatie van de aanvullende bekostiging (korter dan 1 jaar in NL)

€ 14.894,72 (Kan alleen de eerste keer aangevraagd worden bij de aanvraag korter dan 1 jaar in Nederland)

Teldatum 1 januari 2023: Asielzoeker*/ overige vreemdeling korter dan 1 jaar in Nederland – let op: minimaal 4 leerlingen
* incl. Ontheemden Oekraïne 

Hoeveel leerlingen (korter dan 1 jaar in NL) waren er ingeschreven op 1 februari 2022? Vergelijk dat aantal met het huidige aantal.

Indien er op 1 januari 2023 zijn meer leerlingen zijn dan op 1 februari 2022:
Aantal asielzoekers*/overige vreemdelingen korter dan 1 jaar in Nederland minus het aantal op 1 februari t-1 (1 febr. 2022)x € 12.430,85 x 25%

Dit verhoogd met het totaal aantal asielzoekers/overige vreemdelingen van 1 februari 2022 x € 3.861,93 x 25%

Indien er op 1 januari 2023 er gelijk of minder leerlingen dan op 1 februari 2022 zijn:
Het aantal asielzoekers*/overige vreemdelingen korter dan 1 jaar in Nederland op 1 februari t-1 (1 febr. 2022)x € 3.861,93 x 25%

Teldatum 1 april 2023: Asielzoeker*/overige vreemdeling korter dan 1 jaar in Nederland
* incl. Ontheemden Oekraïne 

€ 12.430,85 x 25,00%

Teldatum 1 juli en 1 oktober 2023: Asielzoeker*/overige vreemdeling korter dan 1 jaar in Nederland
* incl. Ontheemden Oekraïne 

Asielzoekers: € 12.430,85 x 25,00%
Overige vreemdelingen: € 3.861,93 x 25,00%.

Teldata 1 januari en 1 april 2023: Asielzoeker* langer dan 1 jaar, korter dan 4 jaar in Nederland
* incl. Oekraïense ontheemden

€ 1.869,43 per leerling vermenigvuldigd met 25,00%

Teldata 1 juli en 1 oktober 2023: Asielzoeker* langer dan 1 jaar, korter dan 2 jaar in Nederland
* incl. Oekraïense ontheemden

Let op: niet voor overige vreemdeling

€ 1.869,43 per leerling vermenigvuldigd met 25,00%

Teldata 1 januari en 1 april 2023: Leerling in het speciaal onderwijs voor basisonderwijs die korter dan 4 jaar in Nederland woonachtig zijn – let op minimaal 4 leerlingen

Per ingeschreven vreemdeling € 3.861,93 vermenigvuldigd met 25,00% (minimaal 4 leerlingen)

Teldata 1 juli en 1 oktober 2023: Leerling in het speciaal onderwijs voor basisonderwijs die korter dan 1 jaar in Nederland woonachtig zijn – let op minimaal 4 leerlingen

Per ingeschreven vreemdeling € 3.861,93 vermenigvuldigd met 25,00% (minimaal 4 leerlingen)

Teldatum 1 februari 2023: Leerling die woonachtig is op een COA POL/GLO locatie (voor 1 oktober ’23 indienen)

Dit is een bedrag van € 1.130,17 per asielzoeker.

De volledige tekst staat in de Staatscourant – Naar tekst staatscourant

Meer informatie

Anderen bekeken ook

faq

Vragen en antwoorden over bekostiging

lesmateriaal

Al bekend met Taalrondes?

Deel deze pagina