main-logo
Nieuws
Bekostiging

Nieuws

Alle nieuwsitems voor primair onderwijs

Gepubliceerd: Aanvullende bekostiging in 2023

Door vereenvoudiging van de bekostiging stappen we voor het primair onderwijs vanaf januari 2023 over van schooljaarbekostiging naar kalenderjaarbekostiging. Vanaf 2023 veranderen een aantal zaken:

Wat verandert er per 1 januari 2023?

  • De teldatum verandert van 1 oktober  (t-1) naar 1 februari (t-1).
  • Overstap van schooljaarbekostiging naar kalenderjaarbekostiging.
  • De basisbekostiging bestaat uit een bedrag per leerling en een bedrag per school. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt in leerlingen jonger dan 8 jaar en leerlingen van 8 jaar en ouder.
  • De bijzondere bekostiging noemen we vanaf nu ‘aanvullende bekostiging’.

De nieuwe teldata voor het aanvragen van de aanvullende bekostiging:
1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.
Let op: De aanvraag voor aanvullende bekostiging moet zijn ontvangen binnen vier weken na de teldatum, tenzij het de teldatum 1 juli betreft. In dat geval moet de aanvraag zijn ontvangen binnen acht weken na de teldatum.

vanaf 1 januari 2023

Bedragen aanvullende bekostiging

1e keer aanvraag voor een BRIN lokatie van de aanvullende bekostiging (korter dan 1 jaar in NL)

€ 14.894,72 (Kan alleen de eerste keer aangevraagd worden bij de aanvraag korter dan 1 jaar in Nederland)

Teldatum 1 januari 2023: Asielzoeker*/ overige vreemdeling korter dan 1 jaar in Nederland – let op: minimaal 4 leerlingen
* incl. Ontheemden Oekraïne 

Hoeveel leerlingen (korter dan 1 jaar in NL) waren er ingeschreven op 1 februari 2022? Vergelijk dat aantal met het huidige aantal.

Indien er op 1 januari 2023 zijn meer leerlingen zijn dan op 1 februari 2022:
Aantal asielzoekers*/overige vreemdelingen korter dan 1 jaar in Nederland minus het aantal op 1 februari t-1 (1 febr. 2022)x € 12.430,85 x 25%

Dit verhoogd met het totaal aantal asielzoekers/overige vreemdelingen van 1 februari 2022 x € 3.861,93 x 25%

Indien er op 1 januari 2023 er gelijk of minder leerlingen dan op 1 februari 2022 zijn:
Het aantal asielzoekers*/overige vreemdelingen korter dan 1 jaar in Nederland op 1 februari t-1 (1 febr. 2022)x € 3.861,93 x 25%

Teldatum 1 april 2023: Asielzoeker*/overige vreemdeling korter dan 1 jaar in Nederland
* incl. Ontheemden Oekraïne 

€ 12.430,85 x 25,00%

Teldatum 1 juli en 1 oktober 2023: Asielzoeker*/overige vreemdeling korter dan 1 jaar in Nederland
* incl. Ontheemden Oekraïne 

Asielzoekers: € 12.430,85 x 25,00%
Overige vreemdelingen: € 3.861,93 x 25,00%.

Teldata 1 januari en 1 april 2023: Asielzoeker* langer dan 1 jaar, korter dan 4 jaar in Nederland
* incl. Oekraïense ontheemden

€ 1.869,43 per leerling vermenigvuldigd met 25,00%

Teldata 1 juli en 1 oktober 2023: Asielzoeker* langer dan 1 jaar, korter dan 2 jaar in Nederland
* incl. Oekraïense ontheemden

Let op: niet voor overige vreemdeling

€ 1.869,43 per leerling vermenigvuldigd met 25,00%

Teldata 1 januari en 1 april 2023: Leerling in het speciaal onderwijs voor basisonderwijs die korter dan 4 jaar in Nederland woonachtig zijn – let op minimaal 4 leerlingen

Per ingeschreven vreemdeling € 3.861,93 vermenigvuldigd met 25,00% (minimaal 4 leerlingen)

Teldata 1 juli en 1 oktober 2023: Leerling in het speciaal onderwijs voor basisonderwijs die korter dan 1 jaar in Nederland woonachtig zijn – let op minimaal 4 leerlingen

Per ingeschreven vreemdeling € 3.861,93 vermenigvuldigd met 25,00% (minimaal 4 leerlingen)

Teldatum 1 februari 2023: Leerling die woonachtig is op een COA POL/GLO locatie (voor 1 oktober ’23 indienen)

Dit is een bedrag van € 1.130,17 per asielzoeker.

De volledige tekst staat in de Staatscourant – Naar tekst staatscourant

 

Anderen bekeken ook

faq

Vragen en antwoorden over bekostiging

lesmateriaal

Al bekend met Taalrondes?

Deel deze pagina