main-logo
Nieuws
Inspiratie

Nieuws

Alle nieuws uit het primair onderwijs

In de schijnwerper: obs Wereldwijs in Stadskanaal

Er zijn vele nieuwkomersscholen die expertise delen over hoe je goed onderwijs geeft aan leerlingen die nog maar kort in Nederland zijn. Graag willen we van elkaar leren. De komende tijd zullen we regelmatig mooie voorbeelden delen. In dit artikel deelt obs Wereldwijs uit Stadskanaal de opzet voor een open dag.

Open dag op Wereldwijs
Afgelopen week was er een open dag op obs Wereldwijs in Stadskanaal. De open dag is voor iedereen die meer wil weten over het begeleiden van een leerling die nog maar kort in Nederland is. Een aantal keer per jaar organiseert de school open dagen, waarvan zij de data vroegtijdig kenbaar maken. Dat doen zij door scholen, besturen, zorginstellingen, logopedie, fysiotherapie, buurtsportcoaches, gemeenten en leerplichtambtenaren in hun regio die te maken hebben met nieuwkomersleerlingen aan te schrijven. Op die manier kan er indien nodig tijdig voor inval worden gezorgd, zodat een leerkracht naar de open dag kan gaan. Daarnaast zorgt obs Wereldwijs ervoor dat er afwisselend een ochtend- of middagprogramma is.

Wat staat er op het programma van een open dag?
Als eerste wordt iedereen verwelkomd met koffie en thee. Vervolgens geven de directeur, teamleider, intern begeleider en de expertisedeler de deelnemers aan de hand van een PowerPoint informatie over de school, de leerlingenpopulatie en hoe het onderwijsaanbod per vakgebied eruitziet. Daarna is er gelegenheid om de materialen, die worden gebruikt, in te zien in een daarvoor ingericht lokaal en kunnen er vragen worden gesteld. Vervolgens gaan de deelnemers de groepen in om een woordenschatles uit Wereld vol Woorden over het thema ‘Boekeloere’ in de praktijk te zien. Aan het einde van het programma wordt er plenair ingegaan op de vragen die er zijn en sluiten de leerkrachten van obs Wereldwijs aan om in gesprek te gaan met de deelnemers.

Obs Wereldwijs krijgt van de deelnemers enthousiaste reacties waardoor het team nog meer trots is op hun expertise en zich verantwoordelijk blijft voelen om hun expertise te delen. De deelnemers gaan met bruikbare voorbeelden terug naar hun onderwijspraktijk.

Tips van team Wereldwijs

  • Bereid de dag goed voor.
  • Zorg dat het gehele team achter de open dagen staat.
  •  Neem het team mee in de voorbereiding op een open dag en geef het team de vrijheid om aan te geven of kijkers welkom zijn in de groep.
  • Organiseer de verdeling van de kijkers in de groep zodat het niet voor onrust zorgt in de groep.
  • Bespreek de PowerPoint presentatie met het team en vraag om toevoegingen vanuit het team.
  • Zorg dat de data van de open dag tijdig bekend is bij alle ketenpartners.

Obs Wereldwijs hoopt de expertisedeling straks ook voort te kunnen zetten. Zij willen graag zoveel mogelijk scholen met nieuwkomers bereiken om expertise te delen, want een groter netwerk betekent ook meer nieuwe inzichten en ideeën. Verder is het een wens om een beeldbank te maken om te laten zien hoe het nieuwkomersonderwijs er in de praktijk uitziet.

Willen jullie ook ‘in de schijnwerper’?
LOWAN wil graag mooie voorbeelden delen, met het doel om van elkaar te leren. In deze ‘serie’ zijn we op zoek naar scholen die expertise delen. Doen jullie dit en willen jullie dit delen? Mail of bel naar de LOWAN helpdesk.

Deel deze pagina