main-logo
Nieuws
Kwaliteitszorg

Nieuws

Alle nieuwsitems voor primair onderwijs

Monitor AZC komt met aanbevelingen voor het onderwijs

Het monitorrapport biedt inzicht in de leefomstandigheden van tweeëntwintig kinderen (zes-elf jaar), negenentwintig jongeren (twaalf-zeventien jaar) en tweeëntwintig ouders in drie asielzoekerscentra en een gezinslocatie in Nederland. Ook zijn negentwintig COA contactpersonen kind (CPK) gevraagd om inzicht te bieden in de signalen die zij krijgen vanuit de locaties. Het monitorrapport telt in totaal 52 aanbevelingen en wordt vandaag overhandigd aan Bart-Jan ter Heerdt, directeur Migratiebeleid bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Gevoelens van onveiligheid door gebrek aan privacy
Gebrek aan privacy komt als groot probleem naar voren in de monitor en zorgt ervoor dat ouders en kinderen zich onveilig kunnen voelen op een azc. Families en alleenstaanden wonen door elkaar heen in één gebouw en delen de voorzieningen, met regelmatig geluidsoverlast, onderlinge spanningen en incidenten tussen bewoners tot gevolg. Op gezinslocaties ervaren kinderen daarnaast constante stress vanwege de dreigende detentie en uitzetting, van zichzelf en van hun vriendjes. “Kinderen krijgen alles mee”, zegt Arja Oomkens, coördinator van Werkgroep Kind in azc, “ook zaken die helemaal niet voor hun ogen en oren bedoeld zijn. Ze hebben geen kans om kind te zijn.”

Stress door onverwachts verhuizen
De monitor toont daarnaast dat de veelbesproken verhuizingen van minderjarige asielzoekers nog altijd niet zijn opgelost. Uit data van het ministerie van Justitie en Veiligheid blijkt dat kinderen in 2019 en 2020 tijdens de asielprocedure gemiddeld één keer verhuisden naar een andere opvanglocatie. Maar ook dat er nog altijd uitschieters bestaan van kinderen die drie, vier of vijf keer verhuisden. Hiermee is het voornemen uit het Regeerakkoord van 2017 om verhuisbewegingen zo veel mogelijk te beperken nog niet voor alle kinderen behaald.

Warme overdracht tussen scholen mist
Over het algemeen hebben kinderen binnen twee weken nadat zij met hun asielprocedure zijn gestart toegang tot onderwijs, maar incidenteel is de wachttijd langer dan de officiële richtlijn van maximaal drie maanden. Verhuizen zorgt voor onzekerheid onder kinderen; met name wanneer het onduidelijk is wanneer zij weer kunnen starten op de nieuwe school en een warme overdracht tussen scholen mist. Gebrekkige toegang tot wifi en computerapparatuur en het niet kunnen vinden van een rustige studieplek blijven veelgenoemde aandachtspunten onder kinderen en jongeren. De ouderparticipatie in het onderwijs is beperkt.

Wat betekent dit voor ons?
Laten we met elkaar in gesprek gaan over hoe we de bovenstaande punten beter kunnen oppakken. Hoe kunnen we wel zorgen voor een warme overdracht? Wat als je merkt dat er kinderen bij jou op de lokatie nog niet naar school kunnen? En hoe kunnen we de betrokkenheid van ouders vergroten? Ga in gesprek met je regio-coördinator en laten we tips en tops uitwisselen.

Naar monitor ‘leefomstandigheden van kinderen in de asielopvang’

Anderen bekeken ook

Welbevinden

Ruimte in je hoofd

zomerprogramma

Onderzoek naar kansen zomerprogramma AZC

Deel deze pagina