main-logo
Nieuws
Financiering

Nieuws

Alle nieuwsitems voor primair onderwijs

Denk mee over bekostiging nieuwkomers

Sinds het schooljaar 2016/2017 geldt de huidige berekeningswijze en toekenning van aanvullende bekostiging voor onderwijs aan nieuwkomers. Zowel LOWAN als de PO-Raad ontvangen veel signalen dat deze nieuwkomersbekostiging knelt. Bijvoorbeeld dat deze onvoldoende inzichtelijk is door de verwevenheid met de reguliere bekostiging, dat voor asielzoekers en overige vreemdelingen verschillende bedragen worden ontvangen terwijl hiervoor dezelfde inspanning nodig is, dat de bekostiging onvoldoende stabiel is om expertise op te bouwen en te behouden, dat de huidige registratie/ administratie zeer foutgevoelig is, et cetera.

Heb je als schoolleider of als controller/ financieel medewerker veel te maken met nieuwkomersbekostiging? Ervaar je ook problemen met de huidige wijze van bekostigen van deze doelgroep en wil je met LOWAN en de PO-Raad meedenken over hoe dit beter kan? Dan nodigen we je graag uit voor een bijeenkomst op donderdag 20 april (vanaf 14:00 uur) in Utrecht. Tijdens deze (fysieke) bijeenkomst willen we met een groep van circa 15 personen de knelpunten met de huidige nieuwkomersbekostiging inventariseren, om vervolgens te komen tot uitgangspunten en wellicht zelfs concrete voorstellen voor mogelijke aanpassingen in de huidige wijze van het bekostigen van onderwijs aan nieuwkomers.

Aanmelden om mee te denken

 

Deel deze pagina