main-logo
Nieuws
Kwaliteit

Nieuws

Alle nieuws uit het primair onderwijs

De invulling van de functie brugfunctionaris 

2023 LOWANPO 1000 940x370 1

Om de verbinding tussen school en ouders soepel te laten verlopen kun je als school kiezen voor de inzet van een brugfunctionaris. Dit is een persoon die de brug slaat tussen kind, school en ouders met als doel elkaar te begrijpen en elkaar te vinden. Dit versterkt uiteindelijk het educatief partnerschap. 
De subsidie voor brugfunctionaris kunnen scholen tot 16 februari 2024 aanvragen en de toewijzing wordt gerangschikt aan de hand van de achterstandsscore van de school. Meer informatie staat op de website van Rijksoverheid.

LOWAN laat graag een aantal goede voorbeelden zien van hoe je als school of regio, deze functie kunt vormgeven. In dit artikel lees je in het kort over twee voorbeelden van de inzet van brugfunctionarissen. Eén op regionaal niveau bij stichting PAS in Arnhem, waar ze deze functie al meer dan 20 jaar invullen en één bij schoolbestuur Zaan Primair waar nieuwkomersschool de Kernschool in Zaandam onder valt.

Regionale invulling van de brugfunctionaris bij stichting PAS in Arnhem
Stichting PAS is een organisatie binnen de Gemeente Arnhem die projecten coördineert en ondersteuningsprogramma’s realiseert voor het voorkomen en terugdringen van onderwijsachterstanden. De brugfunctionaris (intermediair bij stichting PAS) is een van deze programma’s. Deze moet toegankelijk, zichtbaar en laagdrempelig zijn voor ouders. Om de brugfunctionaris toegankelijk te maken, is er in Arnhem gekozen voor de insteek van verschillende taal- en cultuurachtergronden van grote doelgroepen binnen de gemeente. Zo zijn er brugfunctionarissen voor de Arabische, Turkse, Berberse taal en cultuur, maar ook een algemene intermediair voor Nederlands- of anderstalige gezinnen. Dit maakt dat de brugfunctionarissen voor nieuwkomersgezinnen heel laagdrempelig te benaderen zijn. Doordat de functie vanuit een overkoepelende organisatie wordt georganiseerd heeft de brugfunctionaris een onafhankelijke rol.

Hasbia Ouali en El Abbes Ouali, intermediairs bij stichting PAS, vertellen dat een vertrouwensrelatie opbouwen, met ouders en scholen, de kern is voor het goed kunnen uitvoeren van de functie. Deze relatie en vertrouwensband is dan ook langdurig en soms niet alleen gericht op vraagstukken over de schoolloopbaan. Abbes werd vorige week nog gebeld met de vraag of hij een trouwlocatie kende voor een dochter van een gezin dat hij al jaren begeleidt. De relatie met nieuwkomersouders begint bij het intakegesprek, waarin zowel informatie wordt opgehaald als wordt gegeven. ‘Nieuwkomersouders hebben veel uitleg nodig in het begin, omdat zij het systeem nog niet kennen. Hier moet je de tijd voor nemen’, vertelt Abbes. ‘Je moet als brugfunctionaris goed kunnen schakelen tussen beide partijen.

Concreet gezien kan de intermediair aanwezig zijn bij oudergesprekken met als doel dat ouders en school elkaar beter begrijpen. Daarnaast worden er ook voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd waarbij kennis wordt gedeeld en ouders vragen mogen stellen. De brugfunctionaris loopt rond binnen verschillende scholen zodat het laagdrempelig is voor ouders om deze persoon te benaderen. Ook hebben de brugfunctionarissen contact met ouders via de telefoon en Whatsapp. Je moet proactief zijn in de contacten met ouders vertellen Abbes en Hasbia. ‘Je doet gewoon wat er nodig is voor dit kind in dit gezin om zo de kansengelijkheid te vergroten, vertelt Hasbia.

Brugfunctionarissen in Zaandam
Bij schoolbestuur Zaan Primair in Zaandam zijn sinds twee jaar op 7 scholen brugfunctionarissen werkzaam. Dit project is een voortzetting vanuit een Pilot, die vier jaar eerder startte, op twee scholen binnen de stichting. Dit was een groot succes en daarom werd het project niet alleen voortgezet, maar ook uitgebreid. De functies worden bekostigd door zowel het bestuur als Gemeente. Mala Bindraban is werkzaam als Beleidsmedewerker Innovatie en Kwaliteit en is daarnaast bovenschoolse coördinator brugfunctionarissen bij het bestuur waar zij professionalisering en intervisie verzorgt voor deze groep. Binnen Zaan Primair zijn de brugfunctionarissen verbonden aan een bepaalde school. ‘Dit heeft als voordeel dat de brugfunctionaris heel zichtbaar en herkenbaar is voor ouders. Vorig jaar hebben we vooral ingezet op het kennismaken en zichtbaar maken van de brugfunctionaris op de scholen’, vertelt Mala.

Op iedere school blijft de functie maatwerk. Zo werkt een van de brugfunctionarissen bij de Kernschool, een onderwijsvoorziening voor de eerste opvang van nieuwkomers. Deze burgfunctionaris heeft in eerste instantie met andere zaken te maken dan de burgfunctionaris op een reguliere school, de behoeften liggen anders. Bij de ondersteuning en begeleiding door Mala wordt hier rekening mee gehouden. ‘Het is bij nieuwkomersouders niet vanzelfsprekend dat zij alles al weten’, zegt Mala. ‘Je moet doorvragen en informatie over het gezin en de situatie waarin ze zich bevinden verzamelen’. De brugfunctionaris is o.a. aanwezig bij intakegesprekken om meteen in te zetten op de vertrouwensrelatie en zo zichtbaar te zijn als aanspreekpunt. Bij de nieuwkomersschool is de positie van de brugfunctionaris ook anders, omdat leerlingen kort verblijven bij de school. ‘Je bent er om de ouders wegwijs te maken in het Nederlandse schoolsysteem om zo een optimale situatie te creëren voor het kind om te leren op school. Je moet geduldig zijn’, zegt Mala. De brugfunctionaris kan betrokken zijn bij de uitstroom van leerlingen en helpt ouders op weg naar de nieuwe situatie na de Kernschool.

Als je net start met de functie heeft Mala een tip. Organiseer bijeenkomsten voor directie en teamleden. ‘Het is een nieuwe functie, dus je moet samen onderzoeken hoe je de functie op de school wilt gaan vormgeven. Je moet draagvlak creëren voor de functie’, zegt Mala. ‘Wat kun jij bijvoorbeeld vragen aan de brugfunctionaris als leerkracht. Hier maak je meteen verwachtingen helder mee.’ Het is belangrijk om de rol goed af te bakenen. Bedenk altijd in welke rol je bij een gesprek zit. ‘Je blijft neutraal, want je bent er voor ouders maar je bent ook onderdeel van het schoolteam’, zegt Mala.

Meer weten?
Op onze pagina ‘brugfunctionaris‘ komen steeds meer voorbeelden.
In het advies ‘Versterken educatief partnerschap door de intermediair OAB‘, onderzoek uitgevoerd door de stichting PAS, vind je een aantal adviezen voor de functie (pagina 21-26) en een aantal onderzoekbronnen (pagina 30-34).
Meer informatie over het project in Zaandam, vind je op de website van de Gelijke Kansen Alliantie.

Deel deze pagina