main-logo
Nieuws
Professionalisering

Nieuws

Alle nieuwsitems voor primair onderwijs

Cursus 'Bouwstenen voor Burgerschap'

In mei-juli bieden we de cursus ‘Bouwstenen voor Burgerschap’ aan in samenwerking met Stichting School en Veiligheid. Deze cursus is specifiek voor nieuwkomersscholen. Tijdens deze cursus ontwikkel je een beleidsplan burgerschap op maat voor jouw school! Dit ondersteunt jouw school, en jou als teamlid in het nieuwkomersonderwijs. Samen met je collega’s ga je aan de slag met het (verder) vormgeven van burgerschap binnen de specifieke context van jouw school. Deze cursus zit vol. Mocht je deze cursus ook graag willen volgen, stuur Boudien een mailtje.

In het nieuwe inspectiekader voor het nieuwkomersonderwijs, dat binnenkort verschijnt, staat burgerschap expliciet genoemd: ‘Het aanbod bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs en de democratische samenleving. Het aanbod draagt bij aan het bijbrengen van respect voor en kennis van de basiswaarden van de democratische rechtstaat en aan het ontwikkelen van de sociale en maatschappelijke competenties die leerlingen in staat stellen hiervan deel uit te maken en hieraan bij te dragen.’

Uitgangspunten
Aan het einde van de cursus hebben jullie een beleidsplan voor burgerschap geschreven, op maat voor jullie school.

Deze cursus sluit aan bij de dagelijkse schoolpraktijk. We werken graag met jouw praktijkvoorbeelden. Ook nodigen we je van harte uit om samen met een collega deel te nemen. Wanneer je het samen doet krijg je vaak meer gedaan. Bovendien draag je dan gezamenlijk verantwoordelijkheid.

Iedere deelnemer draagt zorg voor zijn/haar eigen leerproces. Wij faciliteren en stimuleren dit proces. We doen dit binnen de groep met het idee dat we van elkaar leren, elkaar nodig hebben en elkaar beter kunnen maken. Het traject is dan ook niet vrijblijvend. Je aanwezigheid en inzet zijn gewenst en worden gewaardeerd!

Om een optimale ontwikkeling te kunnen doormaken in het traject voer je tussentijds opdrachten uit. Op die manier betrek je ook je eigen school bij en in het traject. Er is in de cursus veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en inzichten met de andere deelnemers en de trainers.

Opbrengst cursus ‘Bouwstenen voor Burgerschap’
Aan het einde van deze 5-daagse training heb je:

  • De kaders en richtlijnen van de overheid voor burgerschap vertaald naar de schooleigen context;
  • Samen met je eigen team een visie geformuleerd op burgerschapsonderwijs;
  • De visie betekenis gegeven door er doel en activiteiten aan te koppelen;
  • Een planmatige aanpak gemaakt die richting geeft aan de ontwikkeling van burgerschap op je eigen school;
  • Een beleidsplan gemaakt t.a.v. burgerschapsvorming.

Doelgroep
Leraren/IB/directie van de scholen voor nieuwkomers uit het basisonderwijs (twee teamleden van 1 school).
Graag zien we van iedere school een ib’er/directielid & een leerkracht. Van iedere school dus twee teamleden. De cursus start als er 6 scholen, dus 12 deelnemers meedoen. Er doen maximaal 12 scholen, dus 24 deelnemers mee.

Praktische informatie
De training bestaat uit vijf bijeenkomsten en is online. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname, wel een verplichte opkomst (online).

Data:

  • Bijeenkomst 1: maandag 17 mei 2021 van 15:15 – 17:00 uur
  • Bijeenkomst 2: maandag 31 mei 2021 van 15:15 – 17:00 uur
  • Bijeenkomst 3: maandag 14 juni 2021 van 15:15 – 17:00 uur
  • Bijeenkomst 4: maandag 28 juni 2021 van 15:15 – 17:00 uur
  • Bijeenkomst 5: maandag 05 juli  2021 van 15:15 – 17:00 uur

Deelnemen:
De training zit vol. We zijn momenteel bezig met het maken van het scholingsaanbod in 2021-22. Mocht je graag deze cursus in het komende schooljaar willen volgen, stuur Boudien een mailtje.

Deel deze pagina