main-logo
Nieuws
Onderzoek

Nieuws

Controle

Controle op de aanvragen aanvullende bekostiging

In opdracht van de Directie Primair Onderwijs van het Ministerie OCW gaat de Inspectie van het Onderwijs (directie Rekenschap en Juridische Zaken) in 2023 een controle uitvoeren naar de rechtmatige verkrijging van de aanvullende bekostiging voor leerlingen bij scholen in het primair onderwijs.

Scholen hebben een brief ontvangen
De scholen die worden gecontroleerd hebben onlangs een brief ontvangen. De brief is gestuurd naar de hoofdlocatie. Tevens hebben de besturen een kopie van de brief ontvangen.

Controle op POL- en GLO-gelden
De controle betreft een onderzoek naar de aanvullende bekostiging voor POL en/of GLO leerlingen die de school heeft aangevraagd. Deze scholen zijn verbonden aan een COA-locatie. De COA-locatie heeft het aantal POL/GLO leerlingen aangegeven waarvoor de aanvullende bekostiging is aangevraagd.

Wat moet je aanleveren?
De school moet de getekende intakeformulieren van de leerlingen waarvoor bekostiging is aangevraagd, aanleveren via een online site. In de brief staat beschreven hoe de documenten geüpload kunnen worden.

Hectiek en geen overzicht
Vorig jaar waren er veel noodopvanglocaties in Nederland. Wij horen van scholen dat niet iedere locatie een lijst kon aanleveren met de namen van de leerlingen. COA kon wel een aantal aangeven, op basis van dit aantal hebben scholen de bekostiging aangevraagd.
Indien dit het geval is, dan is het nu zaak om een lijst te maken. Ons advies is dat de school een leerlingenlijst maakt van de leerlingen die ingeschreven waren en zeer vermoedelijk de POL/GLO status hadden. De school laat deze lijst door COA controleren en ondertekenen indien hij juist is.

 

Deel deze pagina