main-logo
Nieuws
Steunprogramma voor herstel en perspectief

Nieuws

Alle nieuwsitems voor primair onderwijs

Bijzondere bekostiging wordt verlengd naar 4 jaar

De ministers Van Engelshoven en Slob presenteerden op 17 februari 2021 de hoofdlijnen van het Nationaal Programma Onderwijs om achterstanden in het onderwijs weg te werken. Het is een erkenning voor de grote opgaven waar het onderwijs zich voor gesteld ziet. In de bijlage bij dit plan worden de nieuwkomers expliciet genoemd.

Extra bekostiging nieuwkomers

“Voor alle nieuwkomers in het po en vo verlengen we de aanvullende nieuwkomersbekostiging van 1 of 2 jaar naar maximaal 4 jaar. Zij hebben door corona éxtra vertraging opgelopen. Hierbij valt voor het po het onderscheid tussen asielkinderen en overige nieuwkomers weg, aangezien zij in de praktijk met dezelfde problematiek worstelen. Door de bekostiging te verlengen naar maximaal 4 jaar stellen we internationale schakelklassen, nieuwkomersscholen en reguliere scholen financieel in staat om nieuwkomersleerlingen goed op te vangen en de benodigde extra ondersteuning te bieden. Daarbij wordt ook extra ondersteuning geboden aan het veld.”
Nationaal Programma Onderwijs – kamerbrief
Bijlage Nationaal Programma

De komende maanden

De komende maanden wordt het programma verder geconcretiseerd. Hierbij is het belangrijk dat de vraag en behoeften van de leerlingen centraal staat.

,,Met deze forse investering onderkent het Kabinet dat het onderwijs meerjarig ondersteund moet worden om de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen te ondervangen. Wat nodig is, zal overal anders zijn en is niet op te lossen met quick fixes. De sector inventariseert op dit moment wat daarvoor nodig is”, zegt Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad.
Meer informatie via PO-raad

Anderen bekeken ook

Geld en regelgeving

Weer naar school

Deel deze pagina