main-logo
Nieuws
Actualiteit

Nieuws

Alle nieuwsitems voor primair onderwijs

Geen bewijslast meer vanaf komend schooljaar

Op 6 juli 2021 is de Tweede Regeling Bekostiging Personeel PO 2021-2022 gepubliceerd (zie hieronder). De regels over de bijzondere bekostiging voor nieuwkomers (asielzoekers en overige vreemdelingen) daarin zijn gewijzigd. Die wijziging is doorgevoerd vanwege de privacygevoeligheid van de gevraagde informatie van ouders en leerlingen en om de administratieve lasten bij scholen te beperken.

Scholen hoeven vanaf schooljaar ’21-’22 geen bewijsstukken voor deze bijzondere bekostiging meer in de leerlingenadministratie op te nemen. Er zijn een aantal aandachtspunten:

  • Van scholen wordt nog steeds gevraagd dat ze in de aanvraag bij DUO opnemen hoeveel asielzoekers en overige vreemdelingen (die korter dan 1 respectievelijk 4 jaar in Nederland wonen) er op de school zitten.
  • De definities van ‘asielzoeker’ en ‘overige vreemdeling’ blijven daarbij ongewijzigd. Dat betekent dat deze bekostiging nog steeds alleen aangevraagd mag worden voor leerlingen die binnen deze categorieën vallen. Er hoeven geen bewijsstukken meer verzameld en geregistreerd te worden.
  • De wijziging geldt vanaf het aankomende schooljaar ’21-’22. De regeling van schooljaar ’20-’21 blijft ongewijzigd.
  • Het Ministerie van OCW verkent momenteel de mogelijkheden om de bijzondere bekostiging voor nieuwkomers in de toekomst ambtshalve, dat wil zeggen: geautomatiseerd en zonder aanvraag, toe te kennen.

Bedragen bijzondere bekostiging '21-'22

De bedragen ter ondersteuning van leerlingen zijn vastgesteld voor het schooljaar 2021-’22. Deze bedragen zijn gepubliceerd in de Staatscourant. Hieronder de relevante informatie met betrekking tot de bijzondere bekostiging voor nieuwkomers korter dan 1 jaar & langer dan 1 jaar en korter dan 4 jaar in Nederland.

De peildata blijven:  eerste schooldag, 1 november, 1 februari en 1 mei.

 

Leerlingen die korter dan 1 jaar in Nederland zijn (let op: minimaal 4 leerlingen)

€ 10.909,17 x 3/12

Leerlingen die langer dan 1 jaar maar korter dan 4 jaar in Nederland zijn

€ 1.640,00 x 3/12

Leerlingen korter dan 4 jaar in Nederland en ingeschreven op een SBO/SO

€ 3396,58

Eerste keer aanvraag bijzondere bekostiging

€ 13.071,06

Additioneel voor POL en GLO leerlingen

€ 992,-

Handige documenten

Staatscourant: artikel 32 tot en met 35 + toelichting hoofdstuk II artikel 32-35
Link naar staatscourant

Deel deze pagina