main-logo
Nieuws
Actualiteit

Nieuws

Alle nieuwsitems voor primair onderwijs

Bedragen vastgesteld: bijzondere bekostiging schooljaar 2019-20

De bedragen ter ondersteuning van leerlingen zijn vastgesteld voor het schooljaar 2019-20. Deze bedragen zijn gepubliceerd in de Staatscourant. Hieronder de relevante informatie met betrekking tot de bijzondere bekostiging voor nieuwkomers korter dan 1 jaar & langer dan 1 jaar en korter dan 2 jaar in Nederland.
Scholen kunnen komend schooljaar voor nieuwkomers (zowel vreemdeling als asielzoeker/statushouder), die korter dan 1 jaar in Nederland zijn, wederom bijzondere bekostiging aanvragen. Dit zal op 4 teldata zijn; eerste schooldag, 1 november, 1 februari en 1 mei.

Hieronder de bedragen, per teldatum is de bekostiging 3/12 van dit bedrag, gecorrigeerd met de 1 oktober bijdrage van het jaar ervoor en eventuele groeibekostiging.

Aangepaste bedragen nieuwkomers korter dan 1 jaar in NL

Bekostiging asielzoekers/ statushouders

Het bedrag voor asielzoekers/statushouders die korter dan 1 jaar in Nederland zijn en staan ingeschreven op het brinnummer van de school (bij minimaal 4 leerlingen) bedraagt € 9.980,32 per leerling.

Bekostiging vreemdelingen

Het bedrag voor vreemdelingen die korter dan 1 jaar in Nederland zijn en staan ingeschreven op het brinnummer van de school (bij minimaal 4 leerlingen) bedraagt € 3.112,44 per leerling.

Eerste keer?

Er is een additionele vergoeding van €11.959,- voor scholen die de eerste keer bijzondere bekostiging aanvragen op hun brinnummer. Let op: dit geldt alleen voor de bekostiging van asielzoekershouders/statushouder en/of vreemdelingen die korter dan 1 jaar in Nederland zijn.

Tweedejaars bekostiging: geen gewichtengelden en verklaringen meer

Vanaf komend schooljaar wordt er niet meer gewerkt met individuele gewichtengelden per leerling. Hierdoor verandert de bekostiging voor asielzoekers/statushouder die langer dan 1 jaar en korter dan 2 jaar in Nederland zijn en staan ingeschreven op het brinnummer van de school. Deze bekostiging bedraagt € 375,- per leerling, per telmoment! Er gelden geen gewichtenverklaringen meer en deze hoeven dus met ingang van het nieuwe schooljaar niet meer te worden ingevuld.
Zodra het aanvraagformulier voor het nieuwe schooljaar beschikbaar is, zullen wij dat melden. De nieuwe rekentool voor het schooljaar 2019-2020 is al ontwikkeld en staat op de site.
Let op: de nieuwe bekostiging kan leiden tot afwijkende herverdeeleffecten t.o.v. het schooljaar 2018-2019.

Downloads

Rekentool
Staatscourant: hoofdstuk 6 - artikel 34 t/m 37

Deel deze pagina