main-logo
Nieuws
Bekostiging

Nieuws

Alle nieuws uit het primair onderwijs

Aanvullende bekostiging nieuwkomers per 2024

Op 16 oktober jl. werden de nieuwe bedragen rondom de aanvullende bekostiging gepubliceerd vanuit de (eerste) Regeling bekostiging WPO en WEC 2024.

Korter dan 1 jaar in Nederland

Voor asielzoekers en overige vreemdelingen met een verblijfsperiode in Nederland tot 1 jaar, kunnen scholen kunnen op vier momenten aanvullende bekostiging aanvragen, te weten voor de peildata 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.
Om in aanmerking te komen voor deze aanvullende bekostiging, geldt voor elke peildatum een drempel van vier asielzoekers en overige vreemdelingen (beide categorieën samen vier leerlingen). Het bedrag van de aanvullende bekostiging per asielzoeker is hoger dan het bedrag voor overige vreemdeling.
Wanneer een school voor de eerste keer de aanvraag indient voor asielzoekers en/of overige vreemdelingen korter dan 1 jaar in Nederland, ontvangt de school een éénmalig extra bedrag.
Let op: dit geldt niet voor IGBO-leerlingen.

Aanvullende bekostiging basisscholen

Drempel

Bedrag 2024

Asielzoekers/statushouders, (ook voor Oekraïense ontheemden)

4 (beide categorieën samen 4)

€ 13.053,33 x 25% (3 mnd)

Overige vreemdelingen

4 (beide categorieën samen 4)

€ 4.055,31 x 25% (3 mnd)

Eenmalig bij eerste aanvraag

4 (beide categorieën samen 4)

€ 15.640,56

Gedurende het tweede jaar in Nederland

Scholen kunnen voor asielzoekersleerlingen die tussen de één en twee jaar in Nederland verblijven, aanvullende bekostiging aanvragen op de 4 volgende peildata: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.
Er geldt geen drempel qua aantal leerlingen voor deze bekostiging.
Let op: deze bekostiging geldt niet voor IGBO-leerlingen en overige vreemdelingen.

Aanvullende bekostiging basisscholen

Drempel

Bedrag 2024

Asielzoekers/statushouders, (ook voor Oekraïense ontheemden)

geen

€ 1.963,04 x 25% (3 mnd)

Opvang asielzoekers in procesopvanglocaties en gezinslocaties

Scholen kunnen bekostiging aanvragen voor de leerlingen die op 1 februari 2023 (t-1) in een POL/GLO verblijven. Het betreft hier één bedrag per leerling en er is geen drempel.

Aanvullende bekostiging basisscholen

Drempel

Bedrag 2024 per leerling

Leerlingen op een POL/GLO

geen

€ 1.886,76

Speciaal basisonderwijs

Voor asielzoekers en overige vreemdelingen met een verblijfsperiode in Nederland tot 1 jaar, ingeschreven op speciale scholen voor basisonderwijs, kan er op vier momenten aanvullende bekostiging worden aangevraagd, te weten voor de peildata 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Om in aanmerking te komen voor deze aanvullende bekostiging, geldt voor elke peildatum een drempel van vier vreemdelingen (asielzoekers/statushouders, Oekraïense ontheemden of overige vreemdelingen).
Wanneer een sbo-school voor de eerste keer deze aanvraag indient, ontvangt de school een éénmalig extra bedrag.

Aanvullende bekostiging speciale basisscholen

Drempel

Bedrag 2024 per leerling

Vreemdelingen (asielzoekers/statushouders, Oekraïense ontheemden of overige vreemdelingen)

4

€ 4.055,31 x 25% (3 mnd)

Eenmalig bij eerste aanvraag

4 (beide categorieën samen 4)

€ 15.640,56

Spreekuren

Omdat er vaak veel vragen zijn rondom de aanvraag van de aanvullende bekostiging voor nieuwkomers, organiseren wij rondom de peildata vaak een aantal spreekuren. In deze spreekuren wordt je meegenomen in de systematiek rondom de bekostiging en is er ruimte voor vragen of in te gaan op specifieke casussen.

Wanneer schuif jij aan? Dit zijn de tijdstippen:

  • Woensdag 20 december 2023 van 10.00 tot 11.00 uur
  • Dinsdag 9 januari 2024 van 13.00 tot 14.00 uur
  • Woensdag 10 januari 2024 van 10.00 tot 11.00 uur
  • Donderdag 11 januari 2024 van 13.00 tot 14.00 uur
  • Maandag 15 januari 2024 van 10.00 tot 11.00 uur
Aanmelden

Deel deze pagina