main-logo
Nieuws
Bekostiging

Nieuws

Alle nieuws uit het primair onderwijs

Bekostiging Asielzoekers en Vreemdelingen jaar 2024

Het is weer tijd om de aanvullende bekostiging aan te vragen voor asielzoekers en vreemdelingen in het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs én de aanvullende bekostiging voor asielzoekers woonachtig op een POL- of GLO-locatie.
Wij raden aan om de aanvullende bekostiging digitaal aan te vragen via DUO. Indien dit niet lukt, kan het formulier worden ingevuld. Dit is te vinden op de website van LOWAN of via DUO.

Meer informatie website LOWAN

Meer informatie website DUO

Een overzicht van de bedragen:

Aanvullende bekostiging regulier basisonderwijs

Drempel

Bedrag 2024

Eenmalig bij eerste aanvraag aanvullende bekostiging voor kinderen tot 1 jaar in Nederland

min. 4 leerlingen**

€ 15.640,56

Asielzoekers/statushouders tot 1 jaar in Nederland *

min. 4 leerlingen**

€ 13.053,33 x 25%

Overige vreemdelingen tot 1 jaar in Nederland

min. 4 leerlingen**

€ 4.055,31 x 25%

Asielzoekers/statushouders 2e jaar in Nederland *

geen

€ 1.963,04 x 25%

* Oekraïense ontheemden vallen in de categorie asielzoekers/statushouders

** Beide categorieën samen 4 leerlingen

Indienen vóór 1 februari 2024

Aanvullende bekostiging speciaal basisonderwijs

Drempel

Bedrag 2024

Eenmalig bij eerste aanvraag aanvullende bekostiging voor kinderen tot 1 jaar in Nederland

min. 4 leerlingen

€ 15.640,56

Vreemdelingen (Asielzoekers/statushouders en overige vreemdelingen) tot 1 jaar in Nederland *

min. 4 leerlingen

€ 4.055,31 x 25%

* Oekraïense ontheemden vallen in de categorie asielzoekers/statushouders

Indienen vóór 1 februari 2024

Aanvullende bekostiging asielzoekers in procesopvang- en gezinslocaties

Bedrag 2024 

Let op: peildatum 1 februari 2023

Leerling die woonachtig is op een COA POL/GLO

€ 1.886,76 per leerling

* Indienen vóór 1 februari 2024

De peildata in 2024 voor de aanvragen zijn: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.

We merken dat er altijd veel vragen  zijn rondom de aanvullende bekostiging, met name bij de peildatum van 1 januari waarbij naast het aantal leerlingen per 1 januari ook nog eens het aantal eerstejaars asielzoekers/statushouders én overige vreemdelingen op 1 februari 2023 moet worden ingevuld.

Deel deze pagina