main-logo
Nieuws
Bekostiging

Nieuws

Alle nieuws uit het primair onderwijs

Bekostiging Asielzoekers en Vreemdelingen peildatum 1 april 2024

Op 1 april a.s. is het weer tijd om de aanvullende bekostiging aan te vragen voor asielzoekers/Oekraïense kinderen en (overige) vreemdelingen in het basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs. Op dit peilmoment tel je per brinnummer het aantal van de hiervoor genoemde kinderen die: 

  1. korter dan 1 jaar in Nederland zijn of 
  2. langer dan 1 jaar en korter dan 2 jaar in Nederland zijn. 

Hoe dit precies in zijn werk gaat, kun je lezen op de website van LOWAN of via DUO. Ook staat op de website van LOWAN een overzicht van de betreffende bedragen. 

De aanvullende bekostiging moet uiterlijk 30 april worden ingediend. Wij raden altijd aan dit digitaal te doen via mijnduo. Indien dit niet lukt, kan dit ook worden gedaan via het formulier van DUO, te downloaden op de website van LOWAN of via DUO.
LET OP: in dit laatste geval moet het formulier op tijd per post worden verzonden aan DUO.
 

Meer informatie website LOWAN

Meer informatie website DUO

Online spreekuur bekostiging

Rondom elke peildatum merken we dat er veel vragen zijn over het aanvragen van de aanvullende bekostiging. Daarom organiseren we al geruime tijd een aantal online ‘spreekuren’ indien het tijd is om deze bekostiging aan te vragen. In dit spreekuur nemen we de regels rondom de bekostiging door middels een presentatie die we altijd na afloop opsturen. Verder gaan we in op casussen en wordt er tijdens zo’n uurtje veel praktische informatie uitgewisseld door de aanwezigen. Dit kan vaak heel helpend zijn. 

Hieronder een overzicht van de geplande data:  
Donderdag 21 maart 13:00 – 14:00 uur
Dinsdag 2 april 11:00 – 12:00 uur
Woensdag 3 april 10:00 – 11:00 uur
Maandag 8 april 10:00 – 11:00 uur
Vrijdag 12 april 10:00 – 11:00 uur
Aanmelden kan al!

Meld je aan

Deel deze pagina