main-logo
Nieuws
Asielprocedure

Nieuws

Alle nieuwsitems voor primair onderwijs

Aantal POL-locaties neemt toe

Er zijn wachtlijsten bij de verwerking van de gegevens van asielzoekers, hierdoor zitten leerlingen lang in een proces opvanglocatie voordat ze naar een AZC gaan. Het COA gaf vorige week (24 ok. ’19) aan dat ze nieuwe locaties zoeken, want er ontstaat een tekort. Als LOWAN maken we ons hard voor goed onderwijs op alle locaties. Tevens ontmoedigen we de vele verhuizingen, dit komt het kind en het onderwijs zeker niet ten goede.

Verhuizen?

Een kind die via de asielprocedure Nederland binnen komt start momenteel in een proces opvang locatie (POL). Momenteel zijn er 42 POLs in Nederland.

Op dit moment zijn er lange wachttijden i.v.m. een grote achterstand bij IND. Toen de wachttijden nog niet lang waren, verbleef iemand voor max. 8 weken in een POL. Dit waren dus locaties waar kinderen voor een korte tijd woonden, aan deze locaties zaten scholen gekoppeld die gespecialiseerd zijn in leerlingen onderwijs geven gedurende deze zeer korte tijd.

Daarna melden mensen zich bij het Aanmeldencentrum (AC) in Ter Apel dit duurt 1 dag. Daarna vangt het COA hen op in een centrale ontvangstlokatie (COL). Een COL is in Ter Apel of in Budel. Hier melden mensen zich officieel aan. In een COL neemt de IND een aanmeldgehoor af / de GGD een tbc-controle en de GZA een medische intake. Asielzoekers verblijven minimaal 4 dagen in een COL. Vervolgens gaan asielzoekers naar een proces opvanglokatie (POL) waar hij de asielprocedure doorloopt. Daarna wordt iemand overplaatst naar een gezinslocatie (GLO) of een asielzoekerscentrum (AZC).

Het reguliere proces betekent dus minimaal 3 verhuizingen binnen Nederland. Een COL verblijf, bezoeken van een POL (of nu pre-POL) gedurende dit verblijf. Dan naar een AZC, dan afhankelijk van het perspectief naar een woning in een gemeente of naar een Gezinsopvang Lokaties (GL). Het COA probeert het aantal verhuizingen beperkt te houden maar soms is dit niet mogelijk. Het kan zijn dat een kind in twee verschillende proces opvang lokaties woont. Tijdens een intake is het goed om door te vragen waar de leerling heeft gewoond, en ook hoe het kind om ging met het vertrek en aankomst op de nieuwe lokaties. Natuurlijk neem je contact op met de vorige school van de leerling.

Contact met de vorige school?

Als een leerling al op een school in Nederland heeft gezeten is het belangrijk om z.s.m.  contact te hebben met deze school. De vorige school kan gegevens aanleveren en aangeven waar de leerling in de lesstof zit. De meeste scholen staan in de LOWAN database. Zodra je weet waar de leerling hiervoor woonde, kan je op plaatsnaam de school erbij zoeken. Het is goed om regelmatig te controleren of de gegevens van je eigen school nog correct zijn.

Scholendatabase

 

Is mijn school een POL-school?

Op dit moment zijn veel AZC-locaties, POL-locaties geworden. Het goede nieuws is dat er een plek (bed) is voor alle asielzoekers. Bij twijfel is het goed om te informeren bij de COA-locatiemanager of het een AZC- of POL-locatie is.

Maar wat betekent dit voor scholen? Asielzoekers zitten momenteel lang in een POL (soms 12 maanden), dus als school kan je zo draaien zoals een AZC-school. Op het moment dat de wachttijd minder lang wordt, zullen leerlingen sneller verhuizen. Het is dus belangrijk om alert te zijn over hoe de procedure verloopt. Tevens voor een school dat verbonden is aan een AZC is het belangrijk om een doorgaande lijn te creëren, de leerling heeft soms al een jaar onderwijs gehad.

Hoe lang zit een kind in procedure?

Aangezien de duur in een POL veel langer is (nu 1 jaar i..v. 8 weken) kunnen we er vanuit gaan dat de hele procedure veel langer duurt. Wij zijn op dit moment aan het opvragen bij een aantal scholen en bij COA/IND hoelang de gemiddelde proceduretijd momenteel is.

Hoe zit het met de financiering?

Financiering voor het onderwijs van nieuwkomers loopt, naast de reguliere bekostiging vanuit het Rijk, via de bijzondere bekostiging. Er is een regeling voor asielzoekers die korter dan 1 jaar in Nederland zijn en een voor asielzoeker die korter dan 2 jaar in Nederland zijn. Mocht je een POL- locatie zijn dan is er een additionele bekostiging.

Bekostiging POL

 

Mocht je signaleren dat leerlingen langer dan 2 jaar in COA-locatie wonen dan horen wij dit graag.

Deel deze pagina