main-logo
Nieuws
Schoolvergoedingen COA

Nieuws

Alle nieuwsitems voor primair onderwijs

Aanpassing bedragen COA-schoolvergoedingen

Het COA vergoedt jaarlijks aan de onderwijsinstellingen de schoolkosten voor leerplichtigen. De locaties sluiten hiervoor een onderwijsconvenant af met iedere betrokken school. Een vergoeding voor de onderwijsbenodigdheden wordt aan de ouders zelf uitgekeerd. De berekeningswijze van de schoolvergoedingen is gewijzigd. De bedragen voor het schooljaar 2022 – 2023 zijn aangepast.

Nieuwe berekeningswijze COA-schoolvergoedingen

De huidige bedragen van de COA-schoolvergoedingen zijn gebaseerd op een regeling die niet meer van toepassing is voor minderjarigen. Om een nieuwe berekeningswijze voor de schoolvergoedingen te bepalen heeft het COA een extern onderwijsadviesbureau ingeschakeld. Zij adviseren het COA om de hoogte van de schoolvergoedingen te bepalen op basis van de schoolkostenmonitor. De schoolkostenmonitor wordt in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) iedere drie jaar uitgevoerd middels een landelijke uitvraag onder scholen en ouders.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Een (geringe) verhoging voor het schoolgeld van het primair onderwijs.
  • Een verlaging van het schoolgeld voor het reguliere voortgezet onderwijs uitgesplitst naar onderwijsniveau (vmbo/havo/vwo).
  • Een afzonderlijk (gelijkblijvend) bedrag voor de Internationale Schakel Klassen (ISK; nieuwkomersonderwijs in het voortgezet onderwijs).
  • Een (forse) verlaging voor het school- en boekengeld voor het mbo.
  • Een verhoging van de schoolbenodigdheden voor zowel primair- als voortgezet onderwijs.

Vragen

Voor vragen met betrekking tot het convenant kunt u terecht bij de contactpersoon van de COA locatie. Voor algemene vragen bij info@coa.nl.

Meer informatie over Schoolvergoedingen COA

Anderen bekeken ook

faq

Vragen en antwoorden over bekostiging

handig

Rekentools

Deel deze pagina