main-logo
Nieuws
Online

Nieuws

Alle nieuwsitems voor primair onderwijs

Aanmelden: inhoudelijke spreekuren

Heb je dat ook wel eens? Een leerling in je klas en je weet niet zo goed wat hij/zij nodig heeft?

‘Klanken beklijven niet’
‘Leerling maakt wel grote sprongen met hoofdrekenen, maar synthetiseren lezen lukt niet’
’Leerling praat nog steeds geen Nederlands’
‘Leerling heeft ruim een jaar nieuwkomersonderwijs gehad, wanneer besluit je wel/niet SBO?’

Opzet spreekuren
Met maximaal 8 deelnemers gaan we online sparren over situaties zoals de bovenstaande, altijd naar aanleiding van een situatie die deze deelnemers inbrengen. Deze casussen gaan over de nieuwkomersleerlingen in de klas. We denken gezamenlijk met elkaar mee. We leren van elkaar en hopelijk sluit iedereen de sessie af met een plan van aanpak voor de volgende dag. De spreekuren zijn online, maximaal 8 deelnemers, minimaal 1 LOWAN medewerker, maximaal 1 uur en er zijn geen kosten aan verbonden.

Spreekuren voor leerkrachten in het SBO/SO
Steeds vaker zijn er nieuwkomers die Nederland binnenkomen met een diagnose die past bij de clusters 1 t/m 4. Hoe leer je het Nederlands aan bij deze doelgroep(en) en hoe doen anderen dat?

Wanneer zijn de spreekuren?
We starten met een aantal data en evalueren dan over een vervolg. De spreekuren zijn bewust na schooltijd. Onze ervaring is dat we veel gebeld worden door directie/ib maar weinig door leerkrachten. Deze spreekuren zijn bedoeld voor leerkrachten.

  1. Vragen rondom vakgebieden: 9 mei 2023, 24 mei 2023, 8 juni 2023 van 15:30 – 16:30 uur
  2. Vragen rondom doorstroom SBO/SO: 25 mei 2023 van 15.30-16.30 uur
  3. Vragen vanuit SBO/SO over (meerjarige) nieuwkomers: 11 mei 2023, 7 juni 2023 van 15:30 – 16:30 uur
  4. Vragen rondom gedrag: 10 mei 2023, 15 juni 2023 van 15.30-16.30 uur

Interesse? Meld je aan:

 

Kwaliteitszorg

Eerste weken

Deel deze pagina