main-logo
Nieuws
Online

Nieuws

Alle nieuwsitems voor primair onderwijs

Online bijeenkomst

Online bijeenkomst voor teamleden van TOV’s

In maart 2023 heeft LOWAN-PO alle Tijdelijke Onderwijs Voorzieningen (TOV’s) een online vragenlijst gestuurd. Hierin vroegen we schoolleiders welke knelpunten, uitdagingen en successen zij het afgelopen jaar hebben ervaren. Ook vroegen we welke ondersteuning zij wenselijk vinden.
Resultaten enquete

Goede samenwerking
Op onze vragenlijst hebben 39 TOV locaties gereageerd. De meeste locaties zijn gestart in apri-mei 2022. We weten dat veel TOV’s gestart omdat er niet genoeg leerkrachten waren om een regulier aanbod aan te bieden, het is dus niet verbazend dat ‘het vinden van goed personeel’ een knelpunt was. Echter, bij de successen werd de goede samenwerking tussen de vele parttimers genoemd. Ook lazen we in vele antwoorden dat teamleden een goede samenwerking hebben ervaren met besturen, gemeenten en samenwerkingsverbanden.

Geen verbinding met nieuwkomerslocaties
Wat er opvalt is dat 30 van deze locaties niet verbonden zijn aan een nieuwkomersschool. In de Staat van het Onderwijs konden we lezen dat de Inspectie constateert dat het de kwaliteit ten goede komt als de verbinding er wel is.

Presentatie op 6 juni
Op 6 juni 2023 van 15.30-16.30 geven we online een korte presentatie over de resultaten van de enquête en bieden we daarna leerkrachten, intern begeleiders en directies gelegenheid om hierover met elkaar door te praten en kennis uit te wisselen. Aanmelden voor deze online kenniswisseling kan hieronder.

Aanmelden Analyse van de vragenlijst

Vind een bijeenkomst die bij je past

Op zoek naar een cursus of studie?

Deel deze pagina