main-logo
Nieuws
Professionalisering

Nieuws

Alle nieuwsitems voor primair onderwijs

Ook aan de slag met TeamUp?

Via deze update brengt TeamUp je graag op de hoogte van twee belangrijke ontwikkelingen die noodzakelijk zijn voor de voortzetting en groei van TeamUp op School. Deze ontwikkelingen gaan over de duurzame opzet van TeamUp op school & financiële bijdrage van scholen voor TeamUp op School. Deze ontwikkelingen gaan komend schooljaar augustus 2021 in.

Veel scholen aan de slag met TeamUp op School
Sinds de oprichting in schooljaar 2017-2018, is TeamUp op School in 2021 gegroeid naar 58 groepen op 28 scholen in Nederland. Wekelijks bereikt TeamUp op School meer dan 650 kinderen. Tijdens TeamUp zijn kinderen volop in beweging en dat geeft hen energie. Zij geven aan dat TeamUp hen plezier brengt waaruit nieuwe vriendschappen voortkomen.

Leerkracht, nieuwkomersklas: “dat vind ik het leuke aan non-verbaal communiceren, liedjes, en bewegingen dat iedereen vanaf moment één mee kan doen, dat is natuurlijk heel veilig”.

Ook leerkrachten benadrukken dat tijdens TeamUp nieuwe sociale verbindingen ontstaan die taal en cultuur doorbrekend zijn. Volgens hen vormt TeamUp een goede uitlaatklep voor stress en spanning. Zo bevordert TeamUp het welbevinden van kinderen. Trots blijft het TeamUp-projectteam zich hiervoor inzetten, zeker nu de roep om ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen luider klinkt dan ooit. In lijn daarmee stijgt de vraag naar TeamUp.

Ontwikkelingen van augustus 2021
Al langere tijd werkt TeamUp op School aan de ontwikkeling van een duurzaam en onafhankelijk aanbod. Dankzij bijdragen van grote fondsen zijn de laatste twee jaar enorme stappen gemaakt. Zo verschijnt er binnenkort een vernieuwd HandBook en een implementatieplan dat leerkrachten (TeamUp facilitators) ondersteunt bij het implementeren van het programma. Daarnaast ontvangt iedere groep dat TeamUp uitvoert een GameBook. Het GameBook staat vol met aan sociaal-emotionele thema’s gekoppelde activiteiten en geeft facilitators handvatten om TeamUp sessies te begeleiden. De online TeamUp leeromgeving, vol inspiratie en leerpaden, ondersteunt de ontwikkeling van de TeamUp facilitators.

Naast de optimalisering van ons programma en materialen, onderzoekt Teamup dit jaar in een kleine pilot de mogelijkheid om TeamUp uit te breiden naar de kleutergroepen. Onze ambitie is om in 2022 te groeien naar wekelijks TeamUp voor tenminste 1.000 kinderen op scholen in Nederland en vandaaruit verder. Om dit streven duurzaam aan te vliegen, wordt TeamUp op School vanaf komend schooljaar in een implementatiepakket van twee jaar aangeboden.

foto: Michael Jessurun

foto: Michael Jessurun

 

Twee-jarig implementatietraject TeamUp op School
Als school aan de slag met TeamUp? Het team van TeamUp komt bij jou op school. Na het intakegesprek verzorgt TeamUp een demosessie, trainingen, coaching voor de teamleden. Als school ontvang je een rugzak vol met materiaal dat je kan inzetten tijdens de TeamUp sessies, een HandBoek en een GameBook. Daarnaast krijg je toegang tot de online omgeving.

Het tweede jaar ontvangen de evt. nieuwe teamleden ontvangen trainingen, zijn er opfrisbijeenkomsten en 1-2 coachingssessies. Natuurlijk staat dit tweede jaar in het teken van borging.

Financiële bijdrage vanuit school
TeamUp op School is gestart als pilot – en was daarbij kosteloos voor scholen. In ruil hiervoor hebben de pilotscholen actief bijgedragen aan de ontwikkeling van het programma. TeamUp is het pilotjasje inmiddels lang en breed ontgroeid. Het vragen van een financiële bijdrage aan scholen stond al langer op de agenda. De afgelopen periode hebben we grote stappen gezet in het duurzaam inrichten van TeamUp, ingegeven door de bekendmaking van grote donoren dat zij hun ondersteuning af zullen bouwen alsook de analyses in het kader van het NPO.

Om het voortbestaan van TeamUp in de nabije toekomst te waarborgen én samen met scholen structureel bij te dragen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de gezamenlijke doelgroep, hebben we besloten een eigen bijdrage te vragen aan scholen.

Wil je graag meer lezen en weten? 
Via de onderstaande link meer informatie.

Meer informatie
Flyer TeamUp op school

Anderen bekeken ook

Welbevinden

Ruimte in je hoofd

praktijk

TeamUp op vele scholen

Deel deze pagina