main-logo
Nieuws
Voorlezen

Nieuws

Aanbevelingen vanuit Inspectie van het Onderwijs

Onderzoek onder TOV's

Besturen, schoolteams en gemeenten hebben zich enorm ingespannen om in korte tijd tijdelijke onderwijsvoorzieningen voor Oekraïense leerlingen in te richten en te laten starten. Schoolbesturen slaagden er in de eerste helft van het schooljaar 2022-2023 in om voor de meeste Oekraïense kinderen onderwijs te verzorgen. Later in het schooljaar ontstonden wachtlijsten. Tien procent van de leerlingen (primair en voortgezet onderwijs samen) staat echter niet ingeschreven op een school.

Samenwerking tussen besturen onderling, met de gemeente en met bestaande nieuwkomersvoorzieningen leidde tot een snellere inrichting van tijdelijke onderwijsvoorzieningen. Deze tijdelijke onderwijsvoorzieningen hebben, net als andere scholen, last van het lerarentekort. Wel verzuimen leerlingen relatief gemakkelijk, waarschijnlijk door de onduidelijke toekomst voor de leerlingen en hun ouders en de gerichtheid op terugkeer naar Oekraïne.

Dit komt naar voren uit een onderzoek dat de Inspectie van het Onderwijs uitvoerde in de periode oktober 2022 tot februari 2023. Op basis van de gevoerde gesprekken doet de inspectie een aantal aanbevelingen voor (toekomstige) tijdelijke voorzieningen voor nieuwkomers. Deze gelden onverkort ook voor de tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen die mogelijk na de zomer starten.

Lees het rapport met onze aanbevelingen.

Deel deze pagina