main-logo
Nieuws
Lesmateriaal

Nieuws

Alle nieuwsitems voor primair onderwijs

Aan de slag met grammatica bij Wereld vol woorden thematisch

Werk je met Wereld vol Woorden thematisch? Zoek je naar manieren om NT2-grammatica in de thema’s te integreren? Ga aan de slag met het leerstofoverzicht Grammatica bij Wereld vol Woorden, ontwikkeld voor en door nieuwkomersleerkrachten! Het leerstofoverzicht biedt thematisch grammatica-aanbod bij de thema’s van Wereld vol Woorden. De methodiek van Zien is Snappen vormt het uitgangspunt, aangevuld met andere bronnen.

Thematisch aanbod
In ieder thema staat een beperkt aantal grammaticale onderwerpen centraal. Deze onderwerpen passen inhoudelijk goed bij het thema. Zo leent het thema Feest zich prachtig voor praten over tijd: over hoeveel nachtjes, op welke dag, om hoe laat vieren we het Sinterklaasfeest? Het thema Stad biedt een goede context om te praten over plaats en richting. En bij Hatsjoe! pak je er een babypop bij om te leren over verkleinwoorden.

Differentiatie
Ieder grammaticaal onderwerp komt in minimaal drie thema’s terug. Samenstellingen komen bijvoorbeeld terug in thema Van steen tot huis (kamers in het huis), Wat een weer (soorten jassen) en Boekeloeren (soorten boeken). Net als in de lessen van Wereld vol Woorden differentieer je in drie niveaus: fundamenten (*), basis (**) en uitbreiding (***). Zo kan een leerling, ongeacht wanneer hij instroomt, profiteren van het aanbod dat op dat moment bij hem past: eerst de fundamenten, dan de basis, en wellicht later de uitbreiding.

Leerstofoverzicht
Het leerstofoverzicht bevat:

  • Een overzicht van welke onderwerpen in welke thema’s aan bod komen;
  • Doelen op verschillende niveaus (fundamenten, basis en uitbreiding);
  • Suggesties voor concrete activiteiten bij de thema’s;
  • Suggesties voor routines om bij elk thema in te zetten.

LOWAN community
De materialen zijn gratis beschikbaar via de digitale LOWAN community. In de community kun je lid worden van de groep Grammatica bij Wereld vol Woorden thematisch. Hier vind je een algemene handleiding, lessuggesties bij alle thema’s en materialen die je in de klas kunt gebruiken. In de groep kun je ook vragen stellen aan collega’s en eigen materiaal delen.

Naar LOWAN-PO community

Anderen bekeken ook

Lesmateriaal

Wereld vol Woorden thematisch

leerlijn

Mondelinge taal

Deel deze pagina