main-logo
Nieuws
Bekostiging

Nieuws

Alle nieuwsitems voor primair onderwijs

1 mei: financiële teldatum

1 mei, de vierde peildatum voor de bijzondere bekostiging dit schooljaar. Vanwege de coronamaatregelen is de aanvraagtermijn eenmalig verlengd. De aanvraag moet vóór 27 juni 2020 bij DUO binnen zijn. Dit is de aanvraag voor de bijzondere bekostiging voor asielzoekers die korter dan 2 jaar in Nederland zijn, en overige vreemdelingen die korter dan 1 jaar in Nederland zijn.

Bekostiging

Op basis van de leerlingaantallen op 1 mei kan er bekostiging aangevraagd worden voor specifieke doelgroepen nieuwkomers. Deze specifieke doelgroepen zijn:

  • asielzoekers die korter dan 2 jaar in Nederland zijn;
  • overige vreemdelingen die korter dan 1 jaar in Nederland zijn.

Criteria:

  • Er kan financiering aangevraagd worden voor de leerlingen die staan ingeschreven en korter dan 1 jaar in Nederland zijn. Dit moeten wel minimaal 4 leerlingen zijn en binnen de criteria asielzoekers en/of overige vreemdelingen vallen.
  • Er kan financiering aangevraagd worden voor asielzoekers die langer dan 1 jaar in Nederland zijn en korter dan 2 jaar. Deze laatste financiering kunnen reguliere basisscholen aanvragen zonder dat er een drempel van minimaal aantal leerlingen is. Let op: dit is vanaf dit jaar los van gewicht.
  • Een SBO school kan financiering aanvragen indien er minimaal 4 asielzoekers- en/of overige vreemdelingenkinderen op het brinnummer staan ingeschreven die korter dan 1 jaar in Nederland zijn.
  • Indien de school gekoppeld is aan een COA POL of gezinslocatie dan kan er additionele financiering voor leerlingen aangevraagd worden. Let op: hiervoor geldt een andere peildatum 1 oktober ’19 en aanvraagtermijn (de aanvraag moet binnen zijn bij DUO voor 1 juli 2020).

Hoe bekostiging aanvragen?

Deze gelden zijn aan te vragen via DUO. Dit kan online of via een formulier dat verstuurd kan worden. Het bevoegd gezag stuurt deze aanvraag naar DUO. Deze aanvraag moet binnen zijn vóór 27 juni 2020.
Naar DUO (online aanvragen)

Downloads

 Aanvraagformulier <1 jaar in Nederland
Aanvraagformulier >1 jaar <2 jaar (asielzoekers)
Aanvraagformulier voor S(B)O-scholen
Aanvraagformulier voor POL en GLO scholen

Anderen bekeken ook

Vragen en antwoorden over bekostiging

Geld- en regelgeving

Deel deze pagina