main-logo
Lesmateriaal

Lesmateriaal

Lesmateriaal en vakliteratuur voor nieuwkomers in het primair onderwijs

Slagwerk

Slagwerk taal is zo opgezet dat kinderen van groep 4 t/m 8 geheel zelfstandig basisstof kunnen inoefenen op het gebied van woordstructuur, spelling, woordvorming, (voorbereidende) grammatica en woordenschat. Bij het onderdeel grammatica neemt het vinden van de persoonsvorm (wezenlijk voor de beheersing van de werkwoordspelling) een belangrijke plaats in. Het materiaal bestaat uit een serie van tien oefenboekjes en ondersteunt de gangbare taalmethodes. Alle oefenbladen beginnen met een korte instructie. Er wordt geoefend met rijtjes en met opdrachten waarbij de oefenstof in een zinvolle context wordt geplaatst. De kinderen kunnen hun eigen werk zelfstandig nakijken. Per taak komt in de regel een type opgave aan bod.

thumnail

Informatie

  • Auteur(s):Paul Stapel
  • Uitgever:Zwijsen
  • Jaar van uitgave:1999

Deel deze pagina