main-logo
Lesmateriaal

Lesmateriaal

Lesmateriaal en vakliteratuur voor nieuwkomers in het primair onderwijs

Life Skills – bouwstenen voor positieve educatie

Life Skills is erop gericht de sociaal-emotionele vaardigheden van leerlingen in het basisonderwijs te versterken. Deze bevorderen het welbevinden en vormen een buffer tegen het ontwikkelen van psychische problemen.

Met Life Skills vergroten de leerlingen hun handelingsrepertoire bij grote en kleine levensgebeurtenissen, zoals teleurstelling, zich buitengesloten voelen, delen, verlies, ruzie, pesten. Kenmerkend van Life Skills is dat het niet draait om het aanleren van vaste coping strategieën, maar dat iedere leerling experimenteert en oefent met wat bij hem of haar past. Dat gebeurt vanuit een positieve aanpak. Of zoals een leerkracht het verwoordt: ‘Het gaat niet over wat niet, maar over wat wel’.

De nieuwe doorlopende leerlijn Life Skills bevat vier bouwstenen:
1. Doos vol gevoelens (groep 1 en 2)
2. Zippy’s Vrienden (groep 3 en 4)
3. Apple’s Vrienden (groep 5 en 6)
4. Positieve psychologie (groep 7 en 8)

thumnail

Informatie

Deel deze pagina