main-logo
Kwaliteitszorg

Cyclisch werken in het nieuwkomersonderwijs

Cyclisch werken in het nieuwkomersonderwijs

Door opbrengstgericht te werken kan je systematisch je onderwijskwaliteit verbeteren. Met een vaste interval toetsen, analyseren van de resultaten, een plan voor de komende periode en dit weer evalueren met meetbare doelen zet je een cyclisch model op voor kwaliteitszorg. Binnen dit model gaat het zowel om sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen, leerprestaties van leerlingen maar ook het kritisch kijken naar het handelen van de leerkracht en de tevredenheid van ouders/leerlingen.

In het nieuwkomersonderwijs zijn er toch een paar dilemma’s waar je tegen aan kan lopen.

  • Welke leerdoelen ga je stellen? (zowel qua seo als andere vakken)
  • Hoe bepaal je de streefdoelen voor de leerlingen?
  • Kijk je enkel individueel of ook op groepsniveau en schoolniveau naar de resultaten? Zo ja, hoe dan?
  • Wat leg je vast in je zorgplan?
  • Natuurlijk is daarnaast ook de vraag: welke methoden zet je in om de doelen te bereiken en welke toetsen gebruik je of hoe evalueer je de meetbare doelen?

Hieronder een zorgplan als voorbeeld. Daarna bij ontwikkelingsperspectief meer over de doelen en streefdoelen.
Meer weten? Bel ons, dan denken we met je mee.

Zorgplan

We verzamelen hier zorgplannen van nieuwkomersscholen. Heb je een zorgplan om te delen? Graag! Stuur het naar Marieke Postma.

Werken in de ITK: Cyclisch en opbrengstgericht – Internationale Taalklas, Haarlem (pdf)

Waaiers kwaliteitskaarten

De waaiers kwaliteitskaarten zijn samen met Edux Onderwijsadvies en in overleg met de Inspectie van het basisonderwijs ontwikkeld voor de scholen primair onderwijs. De waaiers bevatten een op deze scholen toegespitste en praktische uitwerking van de belangrijkste kwaliteitskaarten: de kaart ‘kwaliteit van Zorg en Begeleiding’ en de kaart ‘Opbrengsten’.
De waaiers zijn in een beperkte oplage gedrukt, maar er wordt nog veel naar gevraagd. Om hier aan tegemoet te komen is hier een digitale versie op A4 formaat.

Algemene toelichting kwaliteitskaarten (pdf)
Kwaliteitskaart Zorg en Begeleiding (pdf)
Kwaliteitskaart Opbrengsten (pdf)

Deel deze pagina