main-logo
Kwaliteitszorg
Oudergesprekken

Communiceren met ouders

Veel ouders van nieuwkomers zijn nog niet bekend met de Nederlandse taal en cultuur. Het is hierdoor belangrijk dat je als gesprekspartner hierop anticipeert en dat de ouders zich welkom voelen.

Oudergesprekken

Tips communicatie met ouders

Oudergesprekken

Taalproblemen geven soms aanleiding om harder of krommer te gaan praten in een poging de taalkloof te overschreeuwen. Dat is vaak pijnlijk, want ouders die de Nederlandse taal nog niet goed spreken, merken wel degelijk of er normaal of krom Nederlands tegen hen gesproken wordt. Dit kan niet alleen als beledigend worden ervaren, maar het heeft bovendien een slechte uitwerking op het correct leren van het Nederlands.

Tips communicatie met ouders

Via LOWAN korting bij Global Talk (voorheen TVCN)

Zet een tolk in

De tolk- en vertaaldiensten van Global Talk (voorheen TVcN) kunnen door alle scholen met nieuwkomers tegen sterk gereduceerd tarief worden afgenomen. Ook alle PO-scholen met slechts 1 nieuwkomer kunnen hier al gebruik van maken, er geldt géén minimum aantal nieuwkomers.

App downloaden

Schooltolk app

Via de tolkentelefoon en nu ook via een nieuwe Schooltolk app kun je met een telefoontje of een druk op de knop altijd binnen 60 seconden een tolk spreken. Heb je al een klantcode? Volg dan de instructies voor het downloaden van de app.

Instructies app downloaden
Inzet tolk wanneer wel/niet?

Wel of niet inzetten professionele tolk

Soms moet een school een afweging maken tussen een vriend als tolk of een professionele tolk. Pharos heeft met zorgpartners wegingsfactoren onderzocht en benoemd  zoals :
– Is de vraag complex?
– Bestaat het risico dat de informele tolk (bedoeld of onbedoeld) verkeerde informatie verstrekt of informatie achterhoudt?

(deze vragen kunnen vertaald worden naar het onderwijs)

Kwaliteitsnormen inzet tolk
Flyer huisbezoek

Op huisbezoek

Goede communicatie met ouders is belangrijk, ouders zijn een partner van de school. Forum heeft een flyer geschreven met een stappenplan hoe je het contact tussen school en ouders kan versterken. Zij promoten huisbezoeken. Een huisbezoek kan enorm veel winst opbrengen maar veel scholen doen dit niet vanwege veel regelwerk en tijdsinvestering. In de flyer staat een praktisch stappenplan beschreven om huisbezoeken werkelijkheid te maken.

Beter contact door huisbezoek
Onderzoek

Ouderbetrokkenheid in het nieuwkomersonderwijs

Om ouders te bereiken is volgens onderzoekers en ervaren leraren een responsieve houding met betrekking tot de thuistaal en de culturele achtergronden nodig.Wat dit concreet betekent is nog moeilijk te duiden. Wel is duidelijk dat een persoonlijke benadering, eigen inbreng, ondersteuning bij praktische zaken, duidelijke uitnodigingen en de inzet van bruggenbouwers leiden tot een beter contact.

Ouderbetrokkenheid
Presentatie ouderbetrokkenheid

Effectief communiceren met ouders en leerlingen

Ouderbetrokkenheid is belangrijk voor de schoolprestaties van leerlingen, vooral wanneer het gaat om nieuwkomers in het onderwijs. Perla Thissen benoemde in haar presentatie verschillende technieken om als leraar de ouderbetrokkenheid te vergroten. Er werd ook ingegaan op de invloed van cultuur.

Presentatie ouderbetrokkenheid

Anderen bekeken ook

Achtergrond leerlingen

Ondersteuning ouders

Deel deze pagina